De archeologie van de periferie: Studies naar de ontwikkeling van bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwen

Titel De archeologie van de periferie: Studies naar de ontwikkeling van bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwen
Auteur Frans Theuws
Afbeelding
Omschrijving Academisch proefschrift

Uit het voorwoord

Een proefschrift als dit komt niet tot stand nadat plotseling een idee is ontstaan, maar is het gevolg van een langzame ontwikkeling van gedachten. Sommige personen hebben daarbij een meer dan normale inbreng gehad, in die zin dat zij in de loop der jaren mijn visie op het vak archeologie grondig hebben gewijzigd. In de eerste plaats Jan Slofstra, die, al veld verkennend, tijdens enkele “colleges” voor een klein groepje amateurarcheologen in het Oude Slot te Veldhoven begon alle vaste grond onder hun voeten weg te slaan. Mij klinkt nog steeds zijn mededeling in de oren dat hij de locatie van een neolithische nederzetting had “uitgerekend” en wel op een plaats waar door ons nog nooit iets was gevonden. Later bleek de truc “Thiessenpolygoon” te heten. we trapten erin en togen naar het betreffende terrein. Meer van deze trucs leerde ik op het IPP van Sander van der Leeuw, Roel Brandt, John O’Shea en Klaus Randsborg. De discussies met hen zijn van doorslaggevende betekenis geweest bij het opzetten van het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan. Gediscussieerd op het scherp van de snede werd er ook in een groep vrienden waarvan vooral Jos Bazelmans, Jos Deeben, Nico Roymans en Arno Verhoeven genoemd moeten worden.

Inhoud:

Inleiding

 • Het Maas-Demer-Schelde gebied: een perifere regio in Noord-Austrasië
 • De bronnen voor het onderzoek van de vroege middeleeuwen in het Maas-Demer-Schelde gebied
 • Het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwen: landschappelijke en politie-geografische eenheden
 • Bewoning in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwen: regionale ontwikkelingen
 • Bewoning in het Maas-Demer-Schelde gebied: lokale ontwikkelingen
 • Bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied: enkele conclusies
 • Naar een historisch-antropologische middeleeuwse archeologie

Summary – Afkortingen – Bronnen – Kaarten – Literatuur.

Uitgever Frans Theuws, Universiteit van Amsterdam
Jaar 1988
Aantal pagina’s 351
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
Periode
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
Regio
 • Brabant algemeen
 • België overig
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print