De voorgeschiedenis der Lage Landen

Titel De voorgeschiedenis der Lage Landen
Auteur Dr.S.J. de Laet; Dr.W. Glasbergen
Afbeelding
Omschrijving Uit inleiding

De vroegste geschreven bronnen, waarin gesproken wordt over bewoners der Lage Landen, zijn te danken aan de Romeinen. Toen Ceasar omstreeks het midden van de 1e eeuw v.Chr. tot in onze streken doordrong, trof hij er volksstammen aan, die zelf nog niet door middel van geschreven berichten het eigentijdse gebeuren konden doorgeven aan volgende geslachten. Alleen wat overbleef van materiële kultuur – van wapens, werktuigen, sieraden, en van onroerende zaken als grafsteden en nederzettingen – verraadt het bestaan van bevolkingen van jagers, vissers en landbouwers, die elkaar in België, Nederland en Luxemburg hebben afgewisseld in de tijden voor de dageraad der historie.

Inhoud:

Inleiding

 • De vroegste menselijke bewoning
 • De laatpaleolithische rendierjagers
 • De mesolithische voedselverzamelaars
 • De eerste landbouwers
 • De verbreiding van de neolithische beschaving
 • Laatneolithische invallen
 • De vroege en de midden-bronstijd
 • De late bronstijd en de urnenveldeninvasies
 • De Hallstatt-beschaving en het begin van de ijzertijd
 • Het einde van de voorgeschiedenis
 • Bibliografie
 • Lijst van illustraties
 • Index
Uitgever J.B. Wolters Groningen
Jaar 1959
Aantal pagina’s 221
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
Periode
 • Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
 • Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
 • Neolithicum – 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
 • Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
Regio
 • Nederland overig
 • België overig
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print