Een beknopte geschiedenis van de archeologie

Titel Een beknopte geschiedenis van de archeologie
Auteur Glyn Daniel
Afbeelding
Omschrijving Oorspronkelijke titel: A short history of Archaeology, uitgegeven in 1981 door Thames and Hudson Ltd., Londen

Uit voorwoord

Ik vraag me weleens af waaraan de archeologie de steeds groeiende belangstelling heeft te danken. Stellig is het zo, dat de wereld tot in alle uithoeken bekend is, maar dat er in de grond nog wel het een en ander voor ons verborgen zit. Voor ontdekkingsreizen in de tijd geeft de archeologie nog volop gelegenheid. De buitenstaander ziet van dit werk slechts de onverwachte schatvondsten en de scherpzinnige conclusie en ziet de archeoloog als een kruising van Sherlock Holmes en Christoffel Columbus.                                                                                                                                                                Dat is echter een sterk geromantiseerd beeld, dat meer voor vroeger – voor mensen als Schliemann – gold dan voor tegenwoordig. De archeoloog van nu is een ambachtsman geworden, een wetenschappelijk werker, gewapend met methoden en technieken Deze verandering is evenwel het resultaat van de stormachtige ontwikkelingen die het vak de laatste twee eeuwen heeft doorgemaakt, waarin het van vondstenjacht en schatgraverij tot wasdom is gekomen

Inhoud:

Voorwoord

  1. Het ontstaan van de archeologie
   • Inleiding
   • Het Middelandse-Zeegebied en Egypte
   • Oudheidkunde in Noord- en West-Europa
   • Stenen werktuigen en de ouderdom van de mens
   • Amerika
   • Musea en verenigingen
  2. Oudheidkundigen en archeologen (1797-1867)
   • De nieuwe geologie en de ouderdom van de mens
   • De steentijd, de bronstijd en de ijzertijd
   • Egypte en Mesopotamië
   • Griekenland en Rome: het begin van de klassieke archeologie
   • Het barbaarse Europa
   • Amerika
   • India en Azië
   • De archeologie in 1867
  3. Opgravers en onderzoekers (1867-1914)
   • Het paleolithicum en de paleolithische kunst
   • Egypte en Mesopotamië
   • De klassieke archeologie
   • Iran en Anatolië
   • Het barbaarse Europa
   • Amerika
   • De archeologie in 1914
  4. De volwassen wetenschap (1914-1939)
   • Het drie-periodensysteem en het diffusionisme
   • Egypte en het Nabije en Midden-Oosten
   • Iran, Anatolië en Palestina
   • Het klassieke en het barbaarse Europa
   • India en China
   • De Amerikaanse archeologie
  5. De moderne archeologie en de ‘New Archaeology’ (1939-1980)
   • Archeologie en de natuurwetenschappen
   • De moderne Amerikaanse archeologie
   • Feiten en verzinsels
   • De grote ontdekkingen
  6. De hoofdlijnen van de geschiedenis van de archeologie

Literatuur

Register

Uitgever Meulenhoff informatief Amsterdam (Nederlandse vertaling)
Jaar 1981
Aantal pagina’s 278
ISBN 90 290 9792 2
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
Regio
 • Algemeen: Niet aan een land gebonden of voor alle landen
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print