Een eeuw boeren op papier: tentoonstelling over de archieven van drie landbouwcoöperaties in het zuiden (Suiker Unie Campina CHV)

Titel Een eeuw boeren op papier: tentoonstelling over de archieven van drie landbouwcoöperaties in het zuiden (Suiker Unie Campina CHV)
Auteur Samenstelling: J. Andrik, M. Dénis, J. Sanders
Afbeelding
Omschrijving Tentoonstelling Rijksarchief in Noord-Brabant ‘De Citadel’, ‘s-Hertogenbosch van 26-9 tot 31-12-1988

Voorwoord:

De landbouw vormt heden ten dage een wezenlijke factor binnen de Nederlandse economie. Niet alleen de bevoorrading van de binnenlandse markt, maar ook het evenwicht van de Nederlandse handelsbalans wordt in sterk mate bepaald door de eigen productie. Ondanks een dalend aandeel van de beroepsbevolking in de landbouw stijgt de productiviteit nog steeds.
Binnen Nederland zijn de zuidelijke provincies bij uitstek agrarisch: in Oost-Brabant en Limburg overheersen de varkens, in West-Brabant en Zeeland de suikerbieten, terwijl de rundveehouderij overal sterk ontwikkeld is. Deze positie werd niet zonder slag of stoot veroverd. Naast hard werken is de bindende kracht van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond van wezenlijke betekenis geweest. De coöperatieve gedacht schoot wortel en wierp zijn vruchten af, nog steeds trouwens.
Deze tentoonstelling beoogt een indruk te geven van het archiefmateriaal dat een eeuw boeren in deze provincies heeft opgeleverd, bezien vanuit drie, uit de coöperatieve gedachte voortgesproten bedrijven: DMV/Campina, de CHV en Suiker Unie U.A. Hun archieven vormen een belangrijke bron voor de agrarische geschiedenis van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Aan de toegankelijkheid van deze archieven wordt momenteel gewerkt. Niet alleen voor regionale en provinciale geschiedschrijving, maar ook voor lokaal onderzoek zullen ze onmisbaar blijken. De geïnteresseerden in sociaal-economische geschiedenis zullen hun weg naar en in deze archieven weten te vinden.

Inhoud:

. Voorwoord.
. De plaats van de landbouw in een veranderde economie 1880-1950.
. Landbouwverenigingsleven en coöperaties.
. Het ontstaan van DMV Campina te Veghel.
. Bijlagen ontstaan van DMV Campina B.V. te Veghel.
. De ontwikkeling van de coöperatieve Handels-Vereniging (CHV).
. De Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken U.A. en haar voorgangers te Dinteloord’, Zevenbergen en Roosendaal.
. Fotopagina’s

Uitgever Rijksarchief in Noord-Brabant ‘De Citadel
Jaar 1988
Aantal pagina’s 68
Rubriek
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Nijverheid en industrie
 • Sociale groepen en groeperingen
Periode
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • Brabant algemeen
 • Limburg (NL)
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print