Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers, provincie Noord-Brabant

Titel Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers, provincie Noord-Brabant
Reeksnaam Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem (deel XV)
Auteur Nico Arts & Jos Deeben
Afbeelding
Omschrijving Uit de Inleiding:

Op 26 maart 1964 vond de heer G.A. van Kemenade, een amateur archeoloog te Eindhoven, een aantal vuursteenartefakten op de Kapeldijk te Westelbeers. De kuilen in deze weg, destijds nog een zandweg, waren in het begin van 1964 door boeren opgevuld met zand. De door G.A. van Kemenade gevonden artefacten bevonden zich in de vullingen van de kuilen. Het zand met daarin de artefacten bleek afkomstig van een hoge dekzandrug langs de Kapeldijk. Gedurende de jaren 1964 t/m 1967 werd ter plaatse meer materiaal verzameld. De hierna beschreven vondsten zijn afkomstig van de Kapeldijk en uit een opgraving in de ernaast gelegen dekzandrug. Ze moeten alle tot eenzelfde oorspronkelijke vindplaats gerekend worden.
De hierna beschreven en afgebeelde voorwerpen bevinden zich in de verzameling van de heer van Kemenade. Alle geretoucheerde artefacten, met uitzondering van een aantal geretoucheerde klingen en geretoucheerde afslagen, worden afgebeeld. Vuursteen artefacten, waarop zich nog de slagbult bevindt, zijn op de tekening voorzien van een zwart gekleurd cirkeltje bij de plaats waar zich de slagbult bevindt. Vuurstenen artefacten zonder slagbult zijn voorzien van een gekleurd cirkeltje in de richting waar de slagbult zich oorspronkelijk bevond.

Inhoud:

Inleiding

. Ligging vindplaats
. De opgraving
. De vuursteenindustrie
. Het niet-vuursteen materiaal
. De Nederzetting
. Een overzicht van de Federmesser vindplaatsen in Noord-Brabant
. Besluit

Noten

Literatuur

Uitgever Stichting Brabants Heem
Jaar 1976
Aantal pagina’s 68
Rubriek
 • Archeologie
Periode
 • Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
 • Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Westelbeers
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print