Gemeentearchief van Eindhoven: jaarverslag over 1971

Titel Gemeentearchief van Eindhoven: jaarverslag over 1971
Auteur Gemeentearchivaris Mr. A.L.G.M. van Agt
Afbeelding
Omschrijving Samenvatting:

Terugblikkend op het jaar 1971 zijn de meest opmerkelijke feiten de sprong van het aantal individuele onderzoekers van 783 in 1970 naar 1177 in 1971 en de stijgende belangstelling van het hoger en middelbaar onderwijs.
Opvallend was het grote aantal werkgroepen van studerende dat zich bij de archiefdienst aanmeldde om materiaal en begeleiding. Het grootste deel hiervan kwam van de Technische School Eindhoven.

Inhoud:

. Personeel – De toestand der lokaliteiten – De toestand der brandbeveiliging – De materiële toestand van archieven en verzamelingen – De voortgang van de inventarisatie – Publicaties – Geschiedenisonderwijs – Lezingen, cursussen en excursies – Congressen en vergaderingen – Overige activiteiten – Aanwinsten en Verliezen – Het gebruik der archieven en verzamelingen – Schriftelijke inlichtingen – Bezoekers.

Uitgever Gemeentearchief Eindhoven
Jaar 1971
Aantal pagina’s 10
Rubriek
  • Algemeen
Periode
  • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
  • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
  • Eindhoven
Locatie 02-6
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print