Geschiedenis van Noord-Brabant deel 3: 1945-1996 Dynamiek en expansie

Titel Geschiedenis van Noord-Brabant deel 3: 1945-1996 Dynamiek en expansie
Reeksnaam Geschiedenis van Noord-Brabant
Auteur eindred.: Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Afbeelding
Omschrijving NUGI 641

Uit INLEIDING:

Wederopbouw en poging tot politieke vernieuwing, 1945-1950

Nederland was een van de zwaarst getroffen landen in West-Europa door de gevolgen van de van de Tweede Wereldoorlog. De vijf oorlogsjaren hadden niet alleen de economie maar ook het maatschappelijk leven sterk aangetast. De opmars van de geallieerde troepen in Noord-Brabant bracht veel schade met zich mee, waardoor de infrastructuur zwaar werd aangetast. Duizenden Brabanders keerden na de bevrijding uit gevangenschap of gedwongen tewerkstelling in Duitsland terug, duizenden Brabanders die met de Duitse bezetter op een of andere manier hadden samengewerkt, werden gevangen gezet. Het duurde geruime tijd voordat het proces van zuivering via bijzondere rechtspleging op gang kwam. Na enige jaren groeide de behoefte om de oorlog te vergeten en tot nationale verzoening te komen.

Inhoud:

INLEIDING : HET HISTORISCH KADER (Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

I  BEVOLKING.

– Van geboortegolf naar vergrijzing (Dr. Th.L.M.Engelen en Prof. Dr. P.M.M.Klep)

II  OVERHEID.

– Een provincie in beweging: Modernisering van bestuur en politiek ( Dr. A.F.J. van Kempen)

– Publieke financiën: Groei collectieve sector en stijging lastendruk (Mr. P.D.M.Pijnenburg)

– Justitie en politie in transitie (Mevr. Mr. B.C.M. Jacobs)

– Nieuwe presentatie van de krijgsmacht (Dr. W.Klinkert)

III  RUIMTELIJKE OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR.

– De ruimte in orde? (Mevr. Dr. J.C.Dekker)

– Landschap en milieu in de houdgreep van schaalvergroting (Dr. K.A.H.W. Leenders)

– Natuurbescherming wordt een maatschappelijke factor van belang (Dr. M.A.Caspers)

– Mobiliteit in vervoer en waterbeheersing  (Mevr. Dr. M.L. ten Horn-van Nispen)

– Nuts- en communicatievoorzieningen: onmisbaar in een moderne samenleving (Dr. Ing.C.W. ten Teije)

– Fluctuaties in beleid en uitvoering (Dr. G.B.Janssen)

IV  MATERIEEL BESTAAN.

– De grote ommekeer in de agrarische sector (Ir. A.H.Crijns)

– Visserij  en jacht als vormen van natuurbeheer (Mevr. Dr. J.L.Kool-Blokland)

. Industriële spitstechnologie vervangt traditionele bedrijfstakken (Prof. dr. K.F.E. Veraghtert)

– Naar pluformiteit in de detailhandel (Dr. F.L.Jansen)

– Van nationaal naar internationaal bank- en verzekeringswezen ( Prof. Dr. H.W.J.Bosman)

V  SOCIALE PATRONEN.

– Arbeidsverhoudingen en welzijn (Dr. F.J. van Gaal)

– Zingeving en gewooonten in het modern leefpatroon (Mevr. dr. K.P.C. de Leeuw)

– Uitgroei van de gezondheidszorg als welzijnsbedrijf ( Dr. Th.A.Wouters)

– Vrijetijdsbesdteding als middel tot zelfontplooiing (Mevr. dr. M.F.A.  Linders – Rooijendijk)

VI  GEESTELIJK EN CULTUREEL LEVEN.

– Vergruizing van de katholieke zuil (Prof. Dr. P.J.A.Nissen)

– Protestantisme en overige gezindten: verandering en beweging (Dr. C. de Gast)

– Explosieve deelname aan onderwijs (Dr. Th.G.A.Hoogbergen)

– Van het gedrukte woord naar het beeld? (Dr. A.Th.W. van den Oord)

– Spreiding van cultuur en kunst (Mevr. Drs. J.Th.M.Verberne)

– Literair Brabant gaat op in Neerlands koor (Dr. M.C.A. van der Heijden)

– Brabant opgelost? (Dr. J.L.G. van Oudheusden)

VII  GESCHIEDSCHRIJVING BETREFFENDE NOORD-BRABANT.

– Historiografie vanaf 1796 (Drs.J.A.J.Maessen)

– Slotbeschouwing: drijvende krachten in de samenleving (Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

EINDEVALUATIE 1796 – 1996 (Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

BIBLIOGRAFIE.

INDEX VAN NAMEN VAN PERSONEN, INSTELLINGEN, ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES.

CURRICULA AUTEURS.

LIJST VAN INTEKENAREN.

LIJST MET AFKORTINGEN.

 

Uitgever Boom Amsterdam
Jaar 1997
Aantal pagina’s 496
ISBN 90 5352 219 0
Rubriek
  • Algemene geschiedenis
Periode
  • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
  • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
  • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 05-3
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print