Geschiedenis van Sint-Oedenrode

Titel Geschiedenis van Sint-Oedenrode
Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel XXIV)
Auteur W. Heesters en dr. C. S. M. Rademaker
Afbeelding
Omschrijving Uit Woord vooraf:

Adriaan Brock, koster van de katholieke parochiekerk van Sint-Oedenrode en verwoed amateur historicus, die leefde van 1775 tot 1834, voltooide op het eind van zijn leven een Beschryving der Vryheid St. Odenrode, een uitvoerige geschiedenis van Sint-Oedenrode, door de auteur zelf geïllustreerd met talrijke pentekeningen en kaarten. Dit werk is nooit in druk uitgegeven en enkele jaren geleden kwam bij ons de vraag op, of het niet de moeite waard zou zijn dat alsnog te doen. Wij bestudeerden de tekst van Brock grondig en kwamen tot de conclusie, dat het manuscript van Brock inderdaad een massa gegevens bevat, die volop waard zijn in een moderne publicatie meer toegankelijk gemaakt te worden. Van de andere kant moesten wij ook vaststellen, dat het toch weinig zin had de tekst van Brock integraal uit te geven. Zowel de tekst als de inhoud van het werk zijn van dien aard, dat een volledige uitgave een uitgebreid notenapparaat vraagt om onjuistheden te corrigeren, om de geciteerde bronnen te verifiëren en om lacunes aan te vullen. Daarom besloten wij een geschiedenis van Sint-Oedenrode te schrijven, die ruim gebruik zou maken van het vele waardevolle materiaal, dat Brock heeft verzameld, maar die tevens gebaseerd zijn op later onderzoek en voor Brock nog niet bereikbare gegevens.

Inhoudsopgave:

Woord vooraf

Archivalia

Bronnenpublikaties en literatuur

Lijst van afbeeldingen en kaarten

Gebruikte afkortingen

Hoofdstuk I: DE VROEGSTE GESCHIEDENIS _ 1. Het getuigenis van de bodem _ 2. De Romeinse tijd _ 3. Donkere middeleeuwen

Hoofdstuk II: DE MIDDELEEUWEN _ 1. Van graafschap tot vrijheid _ 2. Roda Sanctae Odae _ 3. Dagelijks leven in een middeleeuws dorp

Hoofdstuk III: STROOMVERSNELLING _ 1. Bloed, zweet en tranen _ 2. Tussen reformatie en contrareformatie _ 3. Leven in oorlogstijd

Hoofdstuk IV: GENERALITEITSLAND _ 1. Het arme Brabant _ 2. Staatskerk en schuilkerk _ 3. Het leven des gerusten landmans

Hoofdstuk V: VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP _ 1. Nieuwe bestuursvormen _ 2. Kerken in overgangstijd _ 3. Boeren, burgers en buitenlui

Hoofdstuk VI: OP WEG NAAR DE TOEKOMST _ 1. Gemeentelijke zorgen _ 2. Kerkelijk leven _ 3. Dorp in ontwikkeling

Register van persoons- en geografische namen

Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1972
Aantal pagina’s 353
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
 • Kerkgeschiedenis
 • Rechtsgeschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
Regio
 • Noord-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Sint-Oedenrode
Locatie 01-2
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print