Graven naar het verleden: Archeologie van de lage landen van ijstijd tot middeleeuwen

Titel Graven naar het verleden: Archeologie van de lage landen van ijstijd tot middeleeuwen
Auteur Gerrit van der Heide
Afbeelding
Omschrijving Woord vooraf:

De cursus Graven naar het verleden, die misschien beter zou kunnen worden aangekondigd als een serie documentaires met informatief karakter over archeologie, is tot stand gekomen in samenwerking met de Belgische Radio en Televisie (BRT).
Dit graven naar het verleden staat geheel op zichzelf, maar kan toch gezien worden als een vervolg op de televisieserie Prehistorie en vroege geschiedenis, die in het seizoen (1969/1970) in tien afleveringen werd uitgezonden. Behandelden deze hoofdstukken toen de archeologie van diverse landen van Europa met een poging het filmmateriaal met de Nederlandse situaties te verbinden, nu is de gehele serie van zeventien lessen geconcentreerd op Noord-West Europa, met name België, Nederland en Noordwest-Duitsland. Het gaat dus om een korte brede strook langs de Noordzee; van dit gebied wordt de bewoningsgeschiedenis behandeld met diverse facetten.
Maar ook wordt aandacht besteed aan een aantal methodes, die bij oudheidkundig bodemonderzoek worden toegepast voor het opgraven, het vastleggen en uitwerken van hert onderzoek, alsook voor het dateren van bodemvondsten en waargenomen situaties met betrekking tot die bewoning.

Inhoud:

Woord vooraf

. Bodemvondsten komen aan het licht.
. Opgraven is een vak.
. De jagers van het eerste uur.
. Rendierjagers en voedselzoekers.
. De eerste boeren.
. Bewoners van rivieroevers en zandgronden.
. Mensen van diverse jonge steentijd-culturen.
. Metaalbewerkers van elders.
. Offers in het moeras.
. IJzer doet zijn intrede.
. De vroegere ijzertijd opnieuw beleefd.
. De Romeinen, burgers en militairen.
. Na de Romeinen: Merovingers en Karolingers.
. De eerste steden.
. Van kerken en kastelen.
. Schepen als archeologische monumenten.
. Bewaren en behouden.
. Lijst beschrijvingen dia’s.

Uitgever Stichting Televisie Academie Teleac
Jaar 1972
Aantal pagina’s 55
Rubriek
  • Archeologie
Regio
  • Nederland overig
  • België overig
  • Overig Europa
Plaatsnaam
Locatie 05-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print