Haard en Heem: Leesboek over heemverbonden dingen

Titel Haard en Heem: Leesboek over heemverbonden dingen
Auteur Dr. Jozef Weyns
Afbeelding
Omschrijving

Uit Woord vooraf:

Wij denken dat de titel Haard en Heem de lading dekt, te meer daar de schrijver deze titel als lijfspreuk gebruikte bij zijn zelf ontworpen huis- en familieteken dat hij ook beitelde in zijn eigenhandig gemaakte grafstele (grafplaat) één jaar voor zijn overlijden.
Dit merkwaardig leesboek willen wij ter lezing geven aan allen die zich met Heem en Volk verbonden voelen en dit ter gelegenheid van de herdenking van zijn tienjarig verscheiden. Zo immers beantwoorden wij zijn angstige vraag of zijn werken en zwoegen wel zin hadden, iets waarvan wij ten volle overtuigd zijn, wat moge blijken uit de menigvuldige kringen voor heemkunde die hij in gans het Vlaamse land heeft tot stand gebracht en bezield.
Voor de Heistse Heemkring “Die Swane”, waarvan Dr. Jozef Weyns de inspiratiebron was van het eerste uur en tevens de bezielende voorzitter gedurende acht jaar, is het een voorrecht en een eer dit boek te mogen uitgeven. Een betere hulde aan zijn gedachtenis konden wij moeilijk brengen.
Mogen wij nog zeggen hoe uitermate dankbaar wij de familie Weyns zijn voor het ter beschikking stellen van deze waardevolle teksten die we met piëteit ter lezing geven. We willen er tevens op wijzen dat ze oorspronkelijk werden geschreven tussen 1952 en 1964.

Inhoud:

Woord vooraf – feiten uit zijn leven – een eeuwelinge vertelt – de haard – de woning – vroeger wonen – oerbouwsels uit de Kempen – de mei op het dak – het kruis boven het keldervenster – de bornput – een oven bouwen – het bakhuis – de baktrog – broodbakken – broodsnijden – hoe grootmoeder boterde – verschillende karnvaten – van boterstoter tot botermolen – avontuur van een schuur – schoonheidskuur van een schuur – het huiske – het varkenskot – het varken van St.-Antonius – over koetjes en kalfjes – tuieren – de koeketel – de koeketel vullen en hanteren – de taak der boerenvrouw weleer – spinnen en spinning – de bakermat – verwarming in de oude tijd – de Leuvense stoof – slaapsteden in het oude boerenhuis – de kist – van kist tot kommode – Lilse stoelen – de vetpot – smout – aantekeningen van een minnaar van gebruiksvoorwerpen – de bezem – het paard – de ploeg – de wanmolen – de karhak – van klompen, klonen en kloefen – boerenscepters – laat de boeren maar dorsen – dorsen in de Kempen – rapen – uit de geschiedenis van de aardappel – eerste aar en laatste schoof – de laatste oogstkar – de kerstboom – over geboorteaankondigingen – het heemmuseum (Epiloog) – inhoud

Uitgever Heistse Heemkring “Die Swane”, Heist-op-den-Berg (B)
Jaar 1984
Aantal pagina’s 281
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Heemkunde algemeen
 • Volkskunde
Periode
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (B)
Plaatsnaam
Locatie 05-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print