Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners (Atlas)

Titel Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners (Atlas)
Auteur Gallee, J.H.
Afbeelding
Omschrijving Inhoud:

 • I          Noord-Holland en Friesland:  Friesch type
 • II         Friesland, Noord-Holland: Friesch type
 • III        Friesland: Friesch type
 • IV        Friesland: Friesch type
 • V         Groningen: Friesch type
 • VI        Groningen: Friesch type
 • VII       Zuid-Holland: Friesch type
 • VIII      Brabant, Zuid-Holland: Friesch type
 • IX        Friesland, Noord-Holland, Drente: Friesch type
 • X         Noord-Holland, Overijsel: Gemengd Friesch type
 • XI        Friesland, Overijsel: Gemengd Friesch type
 • XII       Overijsel, Drente: Gemengde typen
 • XIII      Overijsel, Twente: Halle type
 • XIV      Twente (Overijsel), Gelderland, westerwolde (Groningen): Halle type
 • XV       Drente, Overijsel, Salland: Halle type
 • XVI      Gelderland, Utrecht: Halle type
 • XVII      Overijsel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland: Halle type
 • XVIII     Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland: Halle type
 • XIX       Gelderland, Zuid-Holland, Limburg: Halle type Dwarshuis
 • XX        Brabant, Gelderland: Halle type Dwarshuis
 • XXI       Noord-Brabant: Langgevel-type
 • XXII      Noord-Brabant, Gelderland, Limburg (Noord):  Langgevel-type, Halle type
 • XXIII     Zeeland:  Langgevel-type
 • XXIV     Zeeland:  Langgevel-type
 • XXV      Zeeland, Zuid-Holland:  Langgevel-type
 • XXVI     Zeeland:  Langgevel-type
 • XXVII    Zuid-Holland, Drente:  Langgevel-type
 • XXVIII   Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht:  Langgevel-type
 • XXIX     Zuid-Limburg: Romeinsche villa-bouw
 • XXX      Limburg: Romeinsche villa-bouw
 • XXXI     Limburg (Zuid): Zuid-Limburgsche hoeve
 • XXXII    Afbeeldingen van oude etsen en teekeningen
 • XXXIII   Volkstype  1: Friesland
 • XXXIV   Volkstype  2: Friesland, Groningen, Drente
 • XXXV    Volkstype  3: Friesland, Noord- en Zuid-Holland
 • XXXVI   Volkstype  4: Zuid-Holland, Zeekant
 • XXXVII  Volkstype  5: Zuid-Holland
 • XXXVIII Volkstype  6: Zuiderzee, Volendam, Marken
 • XXXIX   Volkstype  7 Zuiderzee, Urk, Spakenburg
 • XL         Volkstype  8: Zuiderzee, Noord-Veluwe-rand
 • XLI        Volkstype  9: Beoosten Zuiderzee, Staphorst
 • XLII       Volkstype 10: Overijsel, Twente, Salland
 • XLIII      Volkstype 11: Oost-Gelderland
 • XLIV     Volkstype 12: Gelderland, Veluwe
 • XLV      Volkstype 13: Veluwe, Lijmers en Rijk van Nijmegen
 • XLVI     Volkstype 14: Utrecht, Zuid-Holland
 • XLVII    Volkstype 15: Zuid-Holland, Zeeland
 • XLVIII   Volkstype 16: Zeeland, Walcheren
 • XLIX     Volkstype 17: Zeeland, Zuid-Beveland
 • L          Volkstype 18: Zeeland, Zuid-Beveland
 • LI         Volkstype 19: Zeeuwsch-Vlaanderen
 • LII        Volkstype 20: Noord-Brabant
 • LIII       Volkstype 21: Noord-Brabant
 • LIV       Volkstype 22: Gelderland, Noord-Brabant
 • LV        Volkstype 23: Brabant, Limburg
 • LVI       Versierselen
 • LVII      Versierselen
 • LVIII     Versierselen
 • LIX       Versierselen
 • LX        De Runderrassen
 • LXI       Kaart der woningtypen
 • LXII      Kaart der Noordnederlandsche tongvallen door Dr. J. te Winkel
 • LXIII     Kaart van het procentsgewijze voorkomen van bruinoogigen in Nederland door prof. L. Bolk
Uitgever J.M.W. Waanders, Zwolle
Jaar 1978 (oorspronkelijke uitgave 1908)
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
 • Geografie
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Volkskunde
Periode
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 07-1
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print