Het Hertogdom Brabant in kaart en prent; zijn vier kwartieren Leuven – Brussel – Antwerpen – ‘s-Hertogenbosch

Titel Het Hertogdom Brabant in kaart en prent; zijn vier kwartieren Leuven – Brussel – Antwerpen – ‘s-Hertogenbosch
Auteur Dieter R. Duncker; Helmut Weiss
Afbeelding
Omschrijving Uit Ten Geleide:

Met de titel van dit boek is reeds aangegeven dat wij niet alleen kaarten en stadsgezichten hebben opgenomen van het huidige Nederlandse of Belgische Brabant (van ‘banti’, een Germaans woord voor streek) maar van het gehele voormalige hertogdom Brabant, dat nagenoeg overeenstemt met de huidige provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Belgisch Brabant. Natuurlijk hebben wij ons ten aanzien van de hoeveelheid op te nemen kaarten en prenten beperkingen moeten opleggen, wij hopen echter dat de lezer het met de keuze van het materiaal eens zal zijn. Tevens zal men zien, dat dit boek geen zuiver wetenschappelijk karakter heeft, hetgeen noodzakelijk was om het voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Bij de keuze van de 85 afgebeelde prenten hebben wij rekening gehouden met de belangrijkste cartografen c.q. graveurs, die in de Nederlanden werkzaam zijn geweest, en met Franse cartografen, die vooral in de 18e eeuw het leiderschap op topografisch gebied hebben overgenomen van de Nederlandse kunstenaars.

Inhoud:

 • Ten Geleide
 • Kort overzicht van de geschiedenis van Brabant
 • Historische schets van de cartografie
 • Cartografen en uitgevers – Gerard de Jode – Lodovico Guicciardini – Abraham Ortelius – Frans Hogenberg – Georg Braun – Michaelis Tramezini – Jodocus Hondius – Cornelis de Jode – Pieter van den Keere – Willem Blaeu – Jacob van Deventer – Claes Janszoon Visscher – Johannes Janssonius – Joan Blaeu – Nicolaes Visscher I – Pierre Duval – Justus Danckerts – Hubert Alexis Jaillot – Het huis Danckerts – Carel Allard – Nicolaes Visscher II – Cl. Jollain – Pieter Schenk – Cornelis Danckert – Pieter Husson – Het huis Schenk en Valck – Guillaume Sanson – Isaac Tirion – Eugène Henri Fricx – G.B. Probst te Augsburg – Evert Maaskamp
 • Summary
 • Zusammenfassung
 • Geraadpleegde werken
Uitgever Drukkerij/Uitgeverij Lannoo,Tielt en Fibula-Van Dishoeck, Bussum (in samenwerking met Mappamundi Ltd, London, Perth en Mappamundi Knokke)
Jaar 1983
Aantal pagina’s 160
ISBN 90 209 1135 X; (D/1983/45/88)
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Cultuurgeschiedenis
 • Geografie
 • Hulpwetenschappen
 • Kunst
 • Media
 • Toponymie
Periode
 • 16de Eeuw (Renaissance) – 1500 tot 1600
 • 17de Eeuw (Gouden Eeuw)\t- 1600 tot 1700
 • 18de Eeuw (Verlichting) – 1700 tot 1800
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
Regio
 • Brabant algemeen
 • De Kempen (B)
 • België overig
Plaatsnaam
Locatie 07-1
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print