Het kempenprojekt: een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma

Titel Het kempenprojekt: een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma
Reeksnaam Bijdragen tot de studie van het Brabants Heem (deel 22)
Auteur J. Slofstra; H.H. van Regteren Altena; N. Roymans en F. Theuws
Afbeelding
Omschrijving I.P.P. Publikatie 306

Uit woord vooraf

De opgravingen bij Dommelen en Hoogeloon hebben de afgelopen zomer talloze bezoekers getrokken. Beide opgravingen waren opgenomen in de Archeologische Kempenroute, die was uitgezet met het doel om het publiek met de archeologie van de Kempen kennis te laten maken.                                                        Het lag oorspronkelijk in de bedoeling om gelijktijdig met de opgravingen ook een brochure uit te brengen, die het geïnteresseerde publiek nader zou informeren over de achtergronden van het onderzoek. Gedacht werd aan een beknopte informatie over het Kempenprojekt als een regionaal-archeologisch onderzoeksprojekt, dat wordt uitgevoerd in een nauwe samenwerking tussen het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit (AIVU) te Amsterdam en het Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) van de Universiteit van Amsterdam. Maar met die brochure liep iets mis.                                                                                                                                                                    Bij de voorbereidingen realiseerden wij ons namelijk dat er eigenlijk meer behoefte was aan een uitvoerige, wetenschappelijk verantwoorde informatie over het Kempenprojekt, niet in de laatste plaats vanwege de diskussies over de toekomst van het archeologische onderzoek in Nederland die in dit jaar plotseling in een stroomversnelling terecht kwamen (de teruglopende konjuktuur is daar geenszins vreemd aan). Er werd daarom afgezien van een populaire brochure en overgeschakeld naar een serieuzere publikatie-opzet, met als hoofdthema het onderzoeksprogramma van het Kempenprojekt.

Inhoud:

Inleiding

Woord vooraf

Deel een: Het kempenprojekt een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma

 • De regionaal-archeologische onderzoeksstrategie
 • het onderzoeksplan voor de jaren ’80
 • Naar een multi-disciplinaire opzet
 • Organisatie, financiering en maatschappelijke betekenis

Deel twee: voorlopige verslagen

 • De archeologische Landesaufnahme
 • Een veekraal uit de ijzertijd en een inheems-Romeins grafveldje op de Kriekeschoor bij Bladel
 • Een inheems Romeinse villa op de Kerkakkers bij Hoogeloon
 • De middeleeuwse nederzetting op de Kerkakkers bij Dommelen
 • Een middeleeuws akkercomplex op de Kriekeschoor bij Bladel
 • Schema opgravingen 1978-1982
 • Literatuur
 • Verantwoording afbeeldingen
Uitgever Stichting Brabants Heem
Jaar 1982
Aantal pagina’s 134
ISBN 70 19 7 11 1
Rubriek
 • Archeologie
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
Periode
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
 • Late Middeleeuwen – 1000 tot 1500
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Dommelen; Hoogeloon; Bladel
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print