Historische atlas van de Keltische beschaving

Titel Historische atlas van de Keltische beschaving
Auteur John Haywood (met voorwoord van Barry Cunliffe)
Afbeelding
Omschrijving NUGI 641

Oorspronkelijke Titel: The Historical Atlas of the Celtic World (Thames & Hudson Ltd London, 2001); vertaling door Kees van den Heuvel, Nijmegen)

Voorwoord:

Aan de hand van tientallen fraaie kaarten boekstaaft de Historische atlas van de Keltische beschaving de dramatische geschiedenis vanaf de bronstijd tot hun hedendaagse diaspora. Op basis van de laatste wetenschappelijke onderzoeken en inzichten beschrijft deze atlas en detail de continentale Kelten, de atlantische Kelten en de Keltische identiteit in de moderne wereld.
De continentale Kelten gaat in op de Hallstatt- en La Tène-culturen in Midden-Europa, de migratie naar Italië, het Iberisch schiereiland, Griekenland en Anatolië en de aanzet tot staatkundige eenheid en urbanisatie. Tevens komen aan de orde de Romeinse overheersing en de invloed daarvan op de Keltische cultuur, de stichting van Brittannië en de vroege geschiedenis van de Bretons tot aan hun eenwording met Frankrijk. De atlantische Kelten begint met Brittanië en Ierland  in de ijzertijd, beschrijft de Romeinse invloeden en gaat verder onder andere in op de figuur van koning Arthur, de stichting van het christendom in Ierland en de wording van Schotland.

De moderne Kelten onderzoekt de hernieuwde interesse van de Keltische identiteit, taalkundige onderwerpen, de diaspora over de gehele wereld en de huidige Keltische cultuur.

Inhoud:

 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Chronologie
 • Inleiding: De Keltische Identiteit
 • Deel 1 De Continentale Kelten: Oorsprong van de Keltische talen – Europa in de vroege bronstijd en de urnenveldcultuur – De Hallstatt-cultuur in Midden-Europa – De La Tène-cultuur in Midden-Europa – De Keltische migraties – De Keltische invasie van Griekenland – Galatië: De Kelten in Anatolië – De Kelten in Italië – De Iberische Kelten – Heuvelforten en oppida – Dorpen en boerderijen – Handelsroutes van Keltisch Europa – Keltische staten in het Gallië van de late ijzertijd – De Romeinse verovering van Gallië – De Galliërs onder Romeins bestuur – Kelten, Romeinen en Germanen in Midden-Europa – Het einde van Keltisch Gallië – Keltische religie: druïden, heiligdommen, tempels en tomben – De oorsprong van Bretagne – Het koninkrijk Bretagne – Het verval van Keltisch Bretagne.
 • Deel 2 De Atlantische Kelten: Keltisch Brittanië en Ierland in de prehistorie – Brochs en duns – De Romeinse verovering van Brittanië – De Kelten en Romeins Brittanië – De oorsprong van de Picten – Brittanië en de Britons – Koning Arthur – De Schotten en de Picten – De oorsprong van Wales – Vroeg-christelijk Ierland – Ierland in het ‘gouden tijdperk’ – Keltische missionarissen en geleerden in Europa – Kelten en vikingen in Ierland – Het koninkrijk der Schotten – Het Lordship of the Isles – Wales ten tijde van Llywelyn de Grote – Het einde van de onafhankelijkheid van Wales –  – De opstand van Glyndwr – Ierland en de Anglo-Normandiërs – Engelse en Gaelische heerschappij in laat-middeleeuws Ierland – De opstand van O’Neill en de val van Gaelisch Ierland – De vestiging in Ierland – De Highlands en de opstanden van de jakobieten – De ontruimingen van de Highlands.
 • Deel 3 De moderne Kelten: Keltomanie en Europees nationalisme – De Keltische diaspora – De Keltische talen anno nu – De Keltische landen
 • Aanbevolen literatuur
 • Illustratieverantwoording
 • Register
Uitgever Tirion Uitgevers, Baarn
Jaar 2001
Aantal pagina’s 144
ISBN 90 4390 350 7
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Kerkgeschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
Regio
 • Overig Europa
Plaatsnaam
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print