Jaarverslag 1969 – Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort

Titel Jaarverslag 1969 – Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Reeksnaam Jaarverslag Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (1969)
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Algemeen:

In het vorige jaarverslag (1968, 2-3) is vrij uitvoerig ingegaan op de uitgangspunten van onze activiteiten op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek en de monumentenzorg. Wij hebben getracht de eenmaal uitgestippelde gedragslijn ook in 1969 onverkort te handhaven. De resultaten staan verderop in dit verslag vermeld.
Dat deze resultaten bevredigend genoemd kunnen worden, danken wij mede aan veler medewerking. In de eerste plaats vermelden wij de steun, die wij ontvingen van onze collega’s op het departement.
Op 15. IV maakte de personeelsvereniging van C.R.M. een excursie naar de opgraving in Wijk bij Duurstede. Op 27. VIII bezocht de Minister het instituut en de opgraving in Wijk bij Duurstede.
Financiële steun ontvingen wij van: het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland voor het onderzoek in Rijswijk, het Provinciaal Bestuur van Utrecht en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek voor het onderzoek van Dorestad, het Provinciaal Bestuur van Gelderland voor de opgraving te Heteren, van de Gemeentebesturen van Heerlen, Dordrecht, Leiden en Leeuwarden voor opgravingen in deze gemeenten, van de vereniging Oud-Leiden voor het onderzoek in de burcht te Leiden en van de Gelderse Archeologische Stichting voor de restauratie van de Huneschans bij Uddel.
De aanstelling van twee nieuwe provinciale archeologen, nl. in de provincie Zuid-Holland en Overijssel, maakte 1969 tot een belangrijk jaar.
De samenwerking met de andere archeologische instituten, met de musea en met de verenigingen van amateur archeologen was ook dit jaar weer zeer inspirerend. Speciale vermelding verdient onze deelname aan Musement.
De huisvestingsproblemen zijn nog steeds niet opgelost.

Inhoud:

. Algemeen
. Gebouwen
. Personeel
. Wetenschappelijk onderzoek – a) Opgravingen – b) Publikaties – c) Lezingen – d) Contacten
. Bibliotheek
. Registratie en documentatie
. Technologisch laboratorium
. Verslagen Provinciale Archeologen  a) Overijssel – b) Gelderland – c) Zuid-Holland – d) Noord-Brabant – e) Limburg

Uitgever Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Jaar 1969
Aantal pagina’s 66
Rubriek
  • Archeologie
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print