Land van Dommel en AA

Titel Land van Dommel en AA
Auteur Red. Drs. H. Mandos en Martien Coppens
Afbeelding
Omschrijving Uit het Voorwoord:

Het eerste jaarboek van de “Heemkundige Studiekring Kempenland” bedoelt te zijn een neerslag der bestudering van onderwerpen, die betrekking hebben op het ontstaan en de groei van het Brabantse land en den Brabantsen mens, en wel speciaal van Eindhoven en omgeving.
Met dit jaarboek hopen w velen te bereiken buiten onze kring. wellicht wekt het ook bredere belangstelling voor de geschiedenis van Eindhoven, voor het Brabantse landschap, voor den mens en de uitingen van zijn cultuur.
Graaf maar in de bodem, lees maar in de historie, houd maar van uw volk, want hoe dieper gij graaft, hoe beter gij weet, hoe vuriger gij uw land bemint, des te heiliger zult gij verzekerd blijven van de plechtige ernst: de Kempen, ze zijn van God!
In die geest bouwen wij verder aan breder kennis en hoger waardering: in die geest beoefenen wij heemkunde, met liefde en bezieling.

Inhoud:

Voorwoord

. Kempenland door J. Renders
. Oost-Brabantse Spreekwoorden? door H.Mandos
. “De Oranjeboom” en zijn bewoners door P. v. Poppel
. Aalst en Waalre door L. Tegenbosch.
. De Oorlog. – Het Kerkje van Middelbeers. Wederopbouw door M. Coppens
. De kerk van Son door H.Strijbos.
. Flora en Fauna van de Kempen door J.v. Eyk
. De schilder Bies en zijn heem door M. Coppens.
. De Kabouters der Kempen door K. Louwers.

Uitgever Heemkundige Studiekring Kempenland, Eindhoven
Jaar 1947
Aantal pagina’s 141
Rubriek
 • Heemkunde algemeen
 • Volkskunde
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
 • Noord-oost Brabant
Plaatsnaam
Locatie 06-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print