Museumboek voor Noord-Brabant

Titel Museumboek voor Noord-Brabant
Reeksnaam Bosch & Keunings Museumboeken
Auteur Harry Verwiel
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Dit Museumboek voor Noord-Brabant is een van de laatste delen in de reeks Museumboeken, gewijd aan de musea en oudheidkamers in de provincies van ons land. Vanzelfsprekend werd bij de samenstelling aansluiting gezocht bij de voorgaande publicaties. Dat geschiedde met name door het thematische bijeenbrengen van de musea, zodat in elk van de hoofdstukken min of meer gelijksoortige instellingen worden behandeld. Dat gelijksoortige is soms echter nogal betrekkelijk. Het Brabantse museumbestand is namelijk enerzijds zeer omvangrijk, anderzijds zeer uiteenlopend, zowel wat thema als wat omvang en allure betreft.
De situatie in deze provincie heeft alles te maken met de historie. Die wijkt in meerdere opzichten nogal af van de overige provincies. De geschiedenis van Noord-Brabsant wordt bijna drie eeuwen lang, meer door armoede dan door rijkdom getekend. Het oude hertogdom Brabant kende weliswaar een grote bl;oei, met name ook in cultureel opzicht, doch het werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog wreed verscheurd. Het noordelijk deel, de huidige provincie, ging als generaliteitsland een lange periode van onderdrukking en onmondigheid tegemoet.
Een kleine vijftig musea en oudheidkamers zijn aangesloten bij de Vereniging van Musea in Brabant. Deze vereniging beschikt over een professioneel consulent en een bureau dat de leden op velerlei manier behulpzaam is.

Inhoud:

. Inleiding.
. De Brabantse biotoop.
. Stad en streek.
. Geschiedenis in scherven.
. Getuigen van vroomheid.
. Twee eeuwen beeldende kunst.
. Techniek toen en nu.
. Het leven op het land.
. Van vreemde volken.
. Vertelsels van vroeger.
. Oorlog en vrede.
. Overzichtskaart van Noord-Brabant.
. Lijst van musea.
. Herkomst van de afbeeldingen.

Uitgever Bosch & Keuning nv Baarn
Jaar 1982
Aantal pagina’s 128
ISBN 90 246 4424 0
Rubriek
 • Algemeen
 • Cultuurgeschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
 • Kunst
 • Volkskunde
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print