Nederlandse Volksverhalen

Titel Nederlandse Volksverhalen
Auteur Josef Cohen
Afbeelding
Omschrijving Nederlandse Volksverhalen, geïllustreerd door Pol Dom

Voorrede:

De “Nederlandse Volksverhalen”, sagen en sprookjes, die, hetzij lange, hetzij korte tijd geleden in ons volk hebben geleefd, of thans nog leven, zijn in het Nederlands, dikwijls in spreektaal, verteld, en wanneer een vreemd woord een enkele maal wordt gebruikt, bestaat hiervoor een bedoeling. Elk verhaal is naar zijn aard en wezen bewerkt. Aan ernst en lach werd gelijke waarde toegekend.
De indeling verschilt van andere, min of meer geijkte. Wat naar waarlijke inhoud bij elkaar behoort, vindt men samengevoegd. Het register houdt echter met gebruikelijke groeperingen rekening. Alle Nederlandse gewesten zijn vertegenwoordigd, al konden niet alle sagen en sprookjes worden opgenomen. De schrijver is er zich niet bewust van, dat hij voor een bepaald deel van het land voorliefde koestert. Hij beschouwt Nederland als een onverbrekelijke eenheid. Verschillen, vooral wat de humor betreft, zijn te vinden, maar diep gaan zij niet.
Hoewel de schrijver van vroegere drukken gebruik heeft gemaakt, beschouwt hij de ,,Nederlandse Volksverhalen” als een nieuw boek.

Inhoud:

Voorrede

. Verhalen van liefdetrouw.
. Verhalen van barmhartigheid.
. Verhalen van geloof.
. Verhalen van heldendom.
. Verhalen van vergelding.
. verhalen van onontkoombaarheid.
. Verhalen van onrecht.
. Verhalen van list.
. Verhalen van lach en glimlach
. Verhalen van spot en zelfbespotting

Register

Uitgever N.V. W.J. Thieme & Cie, Zutphen
Aantal pagina’s 341
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Kunst
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print