Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie

Titel Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie
Auteur Red. Dr. G.J. Verwers
Afbeelding
Omschrijving Uit het Voorwoord:

Tien jaar geleden kwam een aantal enthousiaste vrijwilligers in de publieke belangstelling door de opgravingsresultaten van het Kasteel van Zeelst. Tijdens een hieraan gewijde kleine tentoonstelling werd het idee geboren voor het Museum ’t Oude Slot. Na een bescheiden begin groeide het museum zowel in grootte, als in aantal leden en activiteiten.
Mijlpalen in de groei van het Museum en de afdeling Prehistorie zijn: de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum: “Noord-Brabant in de Pre- en Protohistorie”; de opening van het museum na een complete restauratie; en de publicatie van dit boek.
Nog niet geheel voldaan met de restauratie en de Jubileum-tentoonstelling, bereidde de Tentoonstellingscommissie, bestaande uit de heren N. Arts, J. Deeben, N. Roymans en W. v. d. Sanden, een uitgebreide tentoonstellingscatalogus voor.
Deze catalogus, bestaande uit 9 artikelen van specialisten over elke prehistorische periode, heeft het oorspronkelijke doel ver overtroffen en vormt de eerste volledige publicatie, in Nederland en in de Nederlandse taal, over de regionale archeologie.

Inhoud:

 • Voorwoord.
 • Geologisch-Archeologische Tijdstabel voor Noord-Brabant tot ca, 900 n,C.
 • Geologie, Flora en Fauna (J.P. Broertjes)
 • Paleolithicum (D. Stapert)
 • Mesolithicum (R.R. Newell)
 • Neolithicum (J. Slofstra)
 • Vroege en Midden-Bronstijd (G. Beex)
 • Late Bronstijd (G.J. Verwers)
 • IJzertijd (G.J. Verwers)
 • Romeinse tijd (L.J.A.M. v.d. Hurk)
 • Vroege Middeleeuwen (W.J.H. Verwers)
Uitgever Antropological Publications, Oosterhout
Jaar 1975
Aantal pagina’s 136
Rubriek
 • Archeologie
Periode
 • Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
 • Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
 • Neolithicum – 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
 • Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 05-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print