Noord-Brabant: Archeologische Cahiers 4.

Titel Noord-Brabant: Archeologische Cahiers 4.
Reeksnaam Archeologische Cahiers (4)
Auteur Samenstelling: W.J.H. Verwers (ROB); Maureen S. Trappeniers (Noordbrabants Museum)
Afbeelding
Omschrijving Uit voorwoord

Het voorliggende Archeologische Cahier is het resultaat van de samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort en het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch. De wens van het Noordbrabants Museum om bij de archeologische afdeling een begeleidend tekstboekje te verzorgen sloot nauw aan bij een van de activiteiten van de ROB; deze dienst geeft de serie Archeologische Cahiers uit waarin uiteenlopende onderwerpen worden behandeld bestemd voor een groot publiek.                         In dit Cahier, dat fungeert als begeleiding bij de opstelling, zijn ook gegevens opgenomen die door ruimtegebrek geen plaats konden krijgen in de archeologische afdeling. Bovendien komt het Cahier zo tegemoet aan de grote vraag naar informatie over archeologie in Noord-Brabant. Wel moet erop worden gewezen dat het binnen dit bestek onmogelijk is een volledig archeologisch overzicht te bieden. Volstaan wordt daarom met het noemen van de belangrijkste feiten en zaken, waarbij incidenteel een beroep is gedaan op gegevens die bij onderzoek buiten Brabant verkregen zijn.

Inhoud:

Voorwoord

Inleiding

 • De Bodem van Noord-Brabant
 • Beknopt overzicht
 • Prehistorie
  • Oude Steentijd Paleolithicum
  • Midden-Steentijd Mesolithicum
  • Jonge Steentijd Neolithicum
  • Bronstijd
  • IJzertijd
 • Protohistorie
  • Romeinse tijd
  • Vroege middeleeuwen
  • De geschiedenis van Brabant
 • Bewoning
  • Paleolithicum
  • Mesolithicum
  • Neolithicum
  • Bronstijd
  • Ijzertijd
  • Romeinse tijd
  • Vroege middeleeuwen
 • Grafgebruik
  • Neolithicum
  • Bronstijd
  • Ijzertijd
  • Romeinse tijd
  • Merovingische tijd
 • Verantwoording
Uitgever Noordbrabants Museum; Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jaar 1987
Aantal pagina’s 48
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print