Onder heide en akkers: de archeologie van Noord-Brabant tot 1200

Titel Onder heide en akkers: de archeologie van Noord-Brabant tot 1200
Auteur Evert van Ginkel; Liesbeth Theunissen
Afbeelding
Omschrijving Uit woord Vooraf

Het devies van het provinciewapen bij ons provinciehuis luidt: ‘Brabant is maken, maken dat leven hechten kan, thuisraken kan in de tijd’. Het Brabants erfgoed, dat bestaat uit tal van historische gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen, is de weerslag van het hechten van het leven van vroegere generaties. Het is ons doel dit erfgoed door te geven aan de Brabanders van de toekomst, zodat het ook hen kan helpen om hun eigen identiteit te bepalen. Of – om met ons motto te spreken – thuis te raken in de tijd. In navolging van het Verdrag van Valletta heeft de provincie Noord-Brabant in 2002 in haar streekplan Brabant in Balans laten opnemen dat bij ruimtelijke ingrepen ook ons oudste erfgoed systematisch gerespecteerd moet worden. Mede dankzij deze maatregel zijn de afgelopen jaren veel archeologische onderzoeken in onze provincie gedaan met verrassende uitkomsten en nieuwe inzichten als resultaat. Helaas vinden die uitkomsten en inzichten lang niet altijd hun weg naar het belangstellende publiek. En dit is jammer, want onbekend maakt onbemind. Daarom ben ik zeer verheugd dat het Noordbrabants Genootschap het initiatief heeft genomen tot een nieuw overzichtswerk van de Brabantse archeologische bodemschatten dat voor brede kringen geknipt is.

Inhoud:

Woord vooraf – Ten geleide

 • Een landschap, geschikt voor bewoning: De opbouw van de ondergrond van Noord-Brabant
 • Bivakken op de poolsteppe: Het einde van de oude steentijd
 • Lichte pijlen, scherpe bijlen: De laatste jagers en de eerste boeren
 • De dodenheuvels: Grafmonumenten en rituelen uit steentijd en bronstijd
 • Potten, botten, cirkels: De urnenvelden uit de late bronstijd en ijzertijd
 • Vorsten en boeren: De Brabantse ijzertijdmaatschappij
 • Vreemdelingen langs de Maas: Het eerste optreden van de Romeinen in Zuid-Nederland
 • Drie eeuwen wonen in Neder-Germanië: Noord-Brabant als onderdeel van het Romeinse Rijk
 • Nieuwe mensen op een nieuw platteland: Kolonisatie, ontginning en staatsvorming tot 1200

Noten-literatuur – register van geografische namen – Register van persoonsnamen en instellingen – Illustratieverantwoording – Dankwoord – Over de auteurs – Colofon

Uitgever Stichting Matrijs, Utrecht i.s.m. Noordbrabants Genootschap
Jaar 2009
Aantal pagina’s 280
ISBN 978 90 5345 358 2
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print