Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land: Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

Titel Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land: Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Auteur Drs. L. Louwe Kooijmans; Dr. P. Stuart
Afbeelding
Omschrijving Historie en prehistorie: onze voorgeschiedenis.

Het verhaal van de geschiedenis, de historie, wordt samengesteld uit de geschreven bronnen, teksten en inscripties, die bewaard zijn gebleven uit vroeger tijden. Wij kennen dan de namen van volkeren en koningen, wij kennen jaartallen, gebeurtenissen en oorlogen. Vooral voor de tijden van het vroegste schrift zijn deze gegevens echter onvolledig en  incidenteel en is de historie gebrekkig bekend. Dan verschaft de studie van monumenten en voorwerpen en van de omstandigheden, waaronder zij werden gevonden, de archeologie, belangrijke aanvullende gegevens. Soms is de verhouding zelfs omgekeerd en zijn teksten zo schaars, dat de archeologie de belangrijkste bijdrage levert. De prehistorie nu, is het onderdeel van de archeologie, dat zich bezig houdt met de tijden, waaruit in het geheel geen schrift is overgeleverd. Alle kennis moet door de studie van de voorwerpen en door systematische opgravingen worden verkregen.

Inhoud:

 • Historie en prehistorie: onze voorgeschiedenis
 • Perioden en culturen
 • De eerste mensen
 • De Neandertalers en de komst van Homo sapiens
 • Rendierjagers in de toendra
 • Aanpassing aan grote veranderingen
 • De nieuwe Steentijd: akkerbouw en veeteelt
 • De eerste boeren in Nederland
 • 4000-3000 voor Christus, een nog weinig bekende tijd
 • De Hunebedbouwers
 • Hunebedden
 • Zuid-Nederland in het midden-neolithicum
 • Landbouw in de Steentijd
 • De eerste bewoners van het deltagebied
 • Veroveraars uit Zuid-Rusland
 • Een bekergroep met problemen
 • Handelaars-boogschutters-kopersmeden
 • De eerste bronshandelaars en -smeden
 • Bronshandelaars uit Engeland
 • Familie-grafheuvels in Noord-Nederland
 • De oudste urnenvelden
 • Vorstengraven
 • De vroege ijzertijd
 • De late ijzertijd
 • Landbouw in de bronstijd en de ijzertijd
 • De terpen
 • De Romeinse tijd
 • Het leger
 • Het schrift
 • Het aardewerk
 • Techniek en instrumenten
 • Huis en haard
 • Het bronzen vaatwerk
 • Goden-mythologie-magie
 • Het dodenritueel
 • Glas
 • Sieraden
 • Munten
 • De Merovingische en Karolingische tijd
 • Laat Middeleeuws aardewerk
Uitgever Staatsuitgeverij ‘s-Gravenhage
Jaar 1969
Aantal pagina’s 86 + fotobijlage
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print