Shell journaal van Nederlandse monumenten

Titel Shell journaal van Nederlandse monumenten
Auteur Dr. J.M. Fuchs, W.J.Simons, Dr. J.N.M. Nelissen
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

In 1975 zal in vele Europese landen – waaronder ook Nederland – aandacht worden gevraagd voor monumenten en monumentenzorg. Een Europees Monumentenjaar!
Reden te over het veertiende deeltje in onze serie Shell boekjes aan Nederlandse monumenten te wijden. De lezer van dit boekje wordt meegenomen op een ontdekkingstocht langs monumenten, kris-kras door Nederland verspreid. De schrijvers hebben uiteraard een keuze moeten doen uit het zeer grote aantal monumenten dat ons land in rijke verscheidenheid kent.
Het begrip monument is daarbij naar de moderne inzichten gehanteerd. Het gaat niet alleen om de indrukwekkende kathedraal, het imposante kasteel, het statige patriciërshuis, neen, ook om een karakteristiek straatje, een dorps- of stadsgezicht, een simpel woonhuis, een duiventil en een molen zomaar in het landschap. Van deze veelzijdigheid getuigt dit boekje, ondanks de bescheiden opzet ervan.
Bij het tot standkomen van dit boekje kon voorts gebruik gemaakt worden van adviezen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en van de Bond Heemschut.

Inhoud:

. Wij zijn te Zeist.
. Versailles te boven.
. Behouden is het werk van een man.
. Dorp zonder auto’s.
. ’t Gaat hem zo vlug van de hand.
. Op zijn elfendertigst.
. Wacht u van sonden.
. Vele gevaren kwam ik te boven.
. Die jaartjes zyn wy kwyt.
. Tot hare onderkleederen ontkleedt
. Over het geheel zeer veel beeldhouwwerk.
. Als rivieren in een meyr.
. De wereld ligt aan het einde van Wageningen.
. Fietsen met de burgemeester.
. Hinderlijk is U de gids, die zijn lesje opdreunt.
. Monumentenzorg Dr. J.N.M. Nelissen

Uitgever Shell Nederland Verkoopmaatschappij en Shell Nederland Chemie
Jaar 1974
Aantal pagina’s 128
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print