Steensel …. een Zaligheid

Titel Steensel …. een Zaligheid
Auteur Studenten Economisch Lyceum Eindhoven
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:
Dit boek is gemaakt door 19 studenten van de Economische- Juridische richting van het Economisch Lyceum Eindhoven.
Deze richting onderscheidt zich van de andere Meao-richtingen. We hebben hier te maken met participerend leren.Dit houdt in dat er in 2 leerjaren 8 afzonderlijke thema’s worden behandeld.Zo’n thema eindigt met een examen.
In het derde leerjaar worden de volgende thema’s behandeld:
– Management en organisatie
– Demografie en Openbaar Bestuur
– Rechtsbescherming
– Internationale verhoudingen.
De examenopdracht waar we de laatste 8 weken mee bezig zijn geweest, behoort tot het thema “Demografie en Openbaar Bestuur”.
Wij hebben ons beziggehouden met een dorpsonderzoek in Steensel. Het doel hiervan was te ontdekken hoe de leefbaarheid in dit dorp is.

Inhoud:

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1 Historie – Inleiding – Het ontstaan van het dorp – De molens van Steensel – De kerk van Steensel – De toren van Steensel – Het Sint-Luciagilde in Steensel – Archeologie – De bende van Steensel – De Tweede Wereldoorlog in Steensel.
Hoofdstuk 2  Cijfers – Inleiding – Het geboortecijfer – Het sterftecijfer – Geboorte-overschot / tekort – Huwelijkscijfer – Bevolkingsdichtheid cijfers – De opbouw van de bevolking – Gemiddelde leeftijd, uitgesplitst naar geslacht – Deelname aan het onderwijs – Economische activiteiten – Verenigingen / instellingen – Woningvoorraad in Steensel – Geloofsovertuiging – Politieke overtuiging.
Hoofdstuk 3 VROM, werkgelegenheid en milieu– Inleiding – Ruimtelijke ordening – Volkshuisvesting – Verkeer en vervoer – Milieu – Herindeling – Werkgelegenheid.
Hoofdstuk 4 Onderwijs en Welzijn – Inleiding – De jongeren – De ouderen – Onderwijs.
Hoofdstuk 5 Sociologisch / Statistisch onderzoek – Wat is sociologisch / statistisch onderzoek – Waarnemingsmethoden – Verantwoording van de keuze – Het onderzoek – Toelichting bij de frequentietabellen – Conclusies met betrekking tot enkele enquêtevragen – Minderhedenbeleid.

Nawoord

Literatuurlijst / studentenlijst

Uitgever Economisch Lyceum Eindhoven
Jaar 1994
Aantal pagina’s 117
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Steensel
Locatie 05-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print