Syllabus Nederzettingsgeografie ( vooral van Zuid-Nederland)

Titel Syllabus Nederzettingsgeografie ( vooral van Zuid-Nederland)
Auteur A.D. Kakebeke
Afbeelding
Omschrijving De Syllabus Nederzettingsgeografie maakt deel uit van een cursus Algemene Planologie

Inleiding:

Het onderzoek naar het ontstaan en de wordingsgeschiedenis van nederzettingen is aanvankelijk zuiver historisch, dus door uitsluitend gebruik te maken van archiefstukken, beproefd. Daar vele nederzettingsvormen ouder zijn dan het tijdstip, waarna ons voldoende archivalia bewaard zijn gebleven, is deze historische aanpak ontoereikend gebleken. Thans is het vraagstuk door geografen aangepakt. Zij werken met tal van hulpwetenschappen, zoals bv. de bodemkunde, de archeologie en de toponymie (deze maakt studie van de namen van plaatsen, landerijen. enz. ) waarbij natuurlijk relevante historische gegevens een grote rol spelen.
Met de geografische aanpak gaat de analyse van voldoende gedetailleerde kaarten de basis van het onderzoek vormen. Zo werd het nederzettingsonderzoek een multi-disciplinair specialisme met geografische methoden en bodemkundige en historische gegevens.
In deze zeer beknopte schets van het nederzettingsonderzoek (NO) besteden we enige aandacht aan methoden en technieken, benaderen we morfologische en typologische problemen en bespreken we enige nederzettingsvormen, vooral die van de zuidelijke provincies. Tenslotte komen enkele planologische aspecten van het NO ter sprake.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Hulpwetenschappen.
 • De kaart.
 • Methodologie en techniek van het onderzoek.
 • Morfologie en Typologie.
 • Nederzettingsvormen.
 • Literatuur
Uitgever Gemeentearchief Eindhoven
Jaar 1973
Aantal pagina’s 26
Rubriek
 • Archeologie
 • Geografie
Regio
 • Brabant algemeen
 • Limburg (NL)
Plaatsnaam
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print