Van Kerstkind tot Sinterklaas: verhalen uit de Acht Zaligheden

Titel Van Kerstkind tot Sinterklaas: verhalen uit de Acht Zaligheden
Auteur Jan van Hout
Afbeelding
Omschrijving Ter inleiding:

De verhalen die in dit boek zijn opgenomen, zijn bijzonder. Bijzonder vanwege de inhoud: het zijn verhalen die kerkelijke feesten en personages tot onderwerp hebben. Het zijn verhalen van en over vroeger, maar ook van en over de tegenwoordige tijd. In zekere zin slaat ieder verhaal een brug tussen toen en nu. Sommigen zullen de beschreven situaties nog herkennen uit hun eigen leven. Voor anderen komt de tijd van toen dichterbij. Want in alle verhalen staan steeds mensen centraal, mensen van vlees en bloed. En dan maakt het niet meer uit of plaats van handeling de armoedige zandgronden in de Kempen zijn. evenzogoed kan het verhaalde gebeurd zijn in de veenkolonies in Groningen.

De opgenomen verhalen zijn ook bijzonder door hun ontstaan. Al vele jaren worden ze verteld voor de microfoon van een lokale omroep, op bijeenkomsten van vrouwenverenigingen en plaatselijke bonden van ouderen, of aan bewoners en gasten van het Kempisch Verpleeghuis. Voor deze uitgave zijn ze nog eens kritisch bewerkt. Om de klank en kleur van hun ontstaan te behouden, zijn een aantal Brabantse woorden in de verhalen blijven staan.

De volgorde in de verhalen volgt in grote lijnen het kerkelijk jaar. Tussen de verhalen zijn ingekaderd ook wetenswaardigheden opgenomen, balancerend tussen serieus en ludiek. Tot vermaak ende lering van wie zijn oor en hart te luister wil leggen bij volksdevotie- en eigenaardigheden van de Kempen

Inhoudsopgave:

Ter inleiding

 • Rond Kerstmis
 • Nieuwjaar
 • Antonius Abt
 • Rond Carnaval
 • Valentijn
 • Rond vasten en Pasen
 • Sint Joris
 • 1-mei viering
 • De woorden van Job
 • Op beevert
 • Rond Pinksteren
 • Kermis
 • Sint Jan Geboorte
 • Heiligen
 • Allerzielen
 • Willibrord in de Kempen
 • Cecilia in Lonsel
 • Rond Sinterklaas

Over de schrijver

Uitgever Abdij van Berne, Heeswijk
Jaar 1999
Aantal pagina’s 103
ISBN 90 76242 127
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
Locatie 06-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print