Van vuistbijl tot veenlijk: Inleiding in de prehistorie van Drenthe ter toelichting op de expositie

Titel Van vuistbijl tot veenlijk: Inleiding in de prehistorie van Drenthe ter toelichting op de expositie
Auteur Red. O. H. Harsema
Afbeelding
Omschrijving Verantwoording:

Voor het hier geschetste beeld van de voorgeschiedenis van Drenthe is gebruik gemaakt van de studies van talrijke onderzoekers. Ter wille van de leesbaarheid zijn in de tekst geen wijzigingen aangebracht. Hier zij vermeld dat zonder de activiteiten die door medewerkers en oud-medewerkers van het Biologisch-Archeologisch Instituut gedurende 50 jaar in Drenthe zijn ontplooid, het Museum het grootste deel van zijn collectie en de prehistorie van Drenthe haar gezicht zou missen. De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen in de expositie terug te vinden, maar vanaf 1918 ook bijna jaarlijks vermeld in de Nieuwe Drentse Volksalmanak, de belangrijkste literatuurbron voor verdere studie.

Inhoud:

. De geschiedenis van de archeologische verzameling
. Het archeologisch onderzoek
. De indeling van de prehistorie
. De voorgeschiedenis van Drenthe
. Verantwoording

Uitgever Provinciaal Museum van Drenthe – Afdeling Prae- en Protohistorie
Jaar 1970
Aantal pagina’s 48
Rubriek
 • Archeologie
Periode
 • Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
 • Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
 • Neolithicum – 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
 • Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 06-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print