Volkskundemuseum: Beknopte Gids

Titel Volkskundemuseum: Beknopte Gids
Auteur F. Smekens en W. van Nespen
Afbeelding
Omschrijving Oudheidkundige Musea  van de Stad Antwerpen

Beknopte historiek:

Het Volkskundemuseum (voorheen Museum voor Folklore), op 29 maart 195 geheel opengesteld voor het publiek, in een plechtigheid, voorafgegaan door een studiezitting met deelneming van befaamde volkskundigen uit binnen- en buitenland, was toen in feite al meer dan vijftig jaar oud.
Wie het Volkskundemuseum bezoekt, moet zich rekenschap geven van wat folklore en volkskunde eigenlijk is, namelijk een wetenschap die zich bezighoudt met het leven van het volk, onder al zijn aspecten, in functie van de gemeenschap.
Een museum is, per definitie, een bewaarplaats voor voorwerpen, maar de verzameling is niet het doel of beter mag het doel niet zijn, doch een middel om bij de bezoeker belangstelling op te wekken voor de tentoongestelde voorwerpen en hun geestelijke achtergrond.`
Daaruit volgt automatisch dat een museum van volkskunde meer is dan een depot van voorwerpen, meer dan een showroom, dat het moet zijn een belichaming van de volkskunde, een materialisering van de volksziel, tevens de vulgarisatie van een wetenschap. Het is in die zin dat het Museum werd opgevat en onder dat oogpunt moert het worden beschouwd.
Het Volkskundemuseum wil een levend studiecentrum zijn voor de betere kennis van het Vlaamse volksleven.

Inhoud:

. Beknopte Historiek.
. Rondgang benedenverdieping:
. Zaal I Preludium
. Zaal II De Ommegang en de Reuzen.
. Zaal III Antwerpse figuren.

. Rondgang eerste verdieping:
. Zaal IV Volksgeloof.
. Zaal V Volksgeloof, Magie, Volksgeneeskunde.
. Zaal VI Apotheek.

. Rondgang tweede verdieping:
. Zaal VII Vlaamse Volkskunst (Zaal V. de Meyere)
. Zaal VIII Volksprenten (Zaal M. Elskamp)
. Zaal IX Gebruiksvoorwerpen.

. Rondgang derde verdieping:
. Zaal X Volksgebruiken.
. Zaal XI Poesje.
. Zaal XII Ontspanning.

Finale

Lijst der platen

Uitgever Volkskundemuseum Antwerpen
Jaar 1964
Aantal pagina’s 32
Rubriek
 • Algemeen
 • Cultuurgeschiedenis
 • Heemkunde algemeen
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Volkskunde
Periode
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (B)
 • België overig
Plaatsnaam
 • Antwerpen
Locatie 03-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print