Hint 19-19b, 5521 AE Eersel

Title Hint 19-19b, 5521 AE Eersel
Content Historie en ligging:

Vermoedelijk daglonershuis uit ca. 1900, thans dubbel woonhuis. Het stalgedeelte (links) is na de Tweede Wereldoorlog verbouwd tot woonruimte. Het pand bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn veelal haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit vrijstaande pand is gesitueerd in de rooilijn aan de oostzijde van het Hint (direct aan het trottoir). De nokrichting van het zadeldak is evenwijdig aan het Hint.

De erfaanleg is gemoderniseerd. De bijgebouwen komen niet voor bescherming in aanmerking.

 

Plattegrond en opbouw:

Woonhuis van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De kelder is verwijderd. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld. De voor- en achtergevel zijn voorzien van een grijs geschilderde gecementeerde plint en worden afgesloten door een bloktandlijst. Het zadeldak tussen tuitgevels is gedekt met vernieuwde gegolfde pannen en watert af via zinken mastgoten (die oorspronkelijk ontbraken). Op de nok bevindt zich een schoorsteen ter plaatse van de scheidingsmuur. In het dakschild aan de straatzijde is een modern tuimel-dakraam aangebracht. In het achterschild zijn twee niet oorspronkelijke dakkapellen en een tuimel-dakraam geplaatst.

 

Voorgevel:

Het woongedeelte (rechts) bezit een ingang tussen twee vensters. De ingang bestaat uit een vernieuwde deur onder een tweeruits bovenlicht. De vensters bevatten zesruits schuiframen met luiken. Deze muuropeningen worden afgesloten door blinde segmentbogen. De lekdorpels zijn uitgevoerd in kunststeen. De voormalige stalruimte (links) heeft een dito venster met luiken ter plaatse van de oorspronkelijke staldeur. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn rechte ankers aangebracht.

 

Rechter zijgevel:

De eerste bouwlaag heeft aan de straatzijde een nieuw ingehakt venster (zesruits indeling met vaste tussendorpel, luiken, kopse rollaag). De zolderverdieping bezit in het midden een venster met vierruits draairaam, dat wordt afgesloten door een strekse rollaag en kunststenen lekdorpel.

Deze tot boven het dakvlak opgetrokken gevel wordt afgesloten door een rollaag en bekroond door een tuit.

 

Linker zijgevel:

Deze gevel heeft een volledig gewijzigde indeling met in de eerste bouwlaag een ingehakte ingang met tweedelig bovenlicht, een tweeruits kelderlicht en een rechthoekig venster met luiken (gewijzigde indeling). De zolderverdieping bezit een rechthoekig venster met vierruits draairaam (oorspronkelijk een zolderluik?).

Deze tot boven het dakvlak opgetrokken gevel wordt afgesloten door een rollaag en bekroond door een tuit.

 

Achtergevel:

Deze gevel heeft een gedeeltelijk gewijzigde indeling en muuropeningen met vernieuwde invullingen. Het kelderlicht en het opkamer-venster (links) zijn vervangen door een groot rechthoekig venster (onregelmatige zesruits indeling met vaste tussendorpel, luiken). Rechts hiervan bevindt zich een vernieuwde ingang en een dito zesruits venster met luiken.

De voormalige stalruimte heeft aan de achterzijde een kleine uitbouw onder doorgetrokken dakschild. De gevels van deze uitbouw zijn bij de verbouw tot woonruimte gedeeltelijk vernieuwd en hoger opgetrokken. De opgeklampte staldeur is vervangen door een nieuwe deur en het staldeurtje is dicht gemetseld. In de linker zijgevel bevindt zich een oorspronkelijk kozijn met vellingen waarin een vierruits draairaam.

 

Interieur:

Het pand is qua indeling deels gewijzigd en grotendeels gemoderniseerd.

 

Foto Winfried Thijssen (2003)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.033 / 4.31.1.034
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Dubbel woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149506 / 374783
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1900
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft enige architectuurhistorische waarde

–       als een voorbeeld van een eenvoudige (dagloners-)woning uit ca. 1900, die wordt gekenmerkt door een traditioneel vormgegeven woonruimte met flankerende voormalige stal (thans woning) onder doorgaand zadeldak.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.