Oude Kerkstraat 1, 5525 AT Duizel

Title Oude Kerkstraat 1, 5525 AT Duizel
Content Kerktoren. Overblijfsel van de middeleeuwse kerk van St. Jan de Doper, die in 1927 is afgebroken.

De in 1400 voor het eerst vermelde middeleeuwse parochiekerk van Duizel aan de Kerkakkers 2 was gewijd aan Sint-Jan de Doper. Ze had de rang van quarta capella en de status van ecclesia. Het patronaatsrecht was in handen van deken en kapittel van Saint-Bartholomeus te Luik, later de bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 1619 stelden de abdijen van Postel en Tongerlo priesters beschikbaar. In 1687 bevestiging dat deze rechten bij de abdij van Tongerlo lagen.

De toren dateert van omstreeks 1450. In 1599 brandde de torenspits af en smolten de klokken. Herstellingen in 1613 en 1617. In 1724 waaide het kruis van de toren. Deze toren meet 6 x 6,25 meter en heeft drie geledingen en haakse steunberen. De torenromp heeft een hoogte van 22 meter; de spits is 7 meter hoog. Rijke versiering met nissen en spaarvelden. Opvallend is dat de “neuzen” of “toten” niet in natuursteen zijn maar van gebakken klei. Ook de druiplijsten aan de toren zijn van gebakken profielstenen. Met traptorentje. Tekens (kasteeltoren, een kruis, diagonale patronen) van gesinterde steen in de toren. Restauratie van de toren vond plaats in de jaren 1965-1966 onder leiding van architect W.A.J. Hansen te Rosmalen. In 1982 kwamen er nieuwe klokken die vanuit de nieuwe kerk kunnen worden bediend. Deze klokken zijn afkomstig van een gesloopte kerk in Helmond.

Het kerkgebouw werd in 1648 gesloten voor de katholieke eredienst. In 1798 kwam het weer in gebruik bij de katholieken. In 1800 stortte tengevolge van een storm de torenspits op de kerk. De parochianen weken uit naar hun nog bestaande schuurkerk. De kerk werd in 1822 op de oude grondslagen herbouwd. In 1880 werd ze verbouwd waarbij de oude gewelven werden vervangen door neogotische. De kerk was een eenbeukige ruimte met een aangebouwd koor en kruisarmen en werd gesloopt in 1927.

De toren is een bakstenen bouwwerk uit de tweede helft van de XVe eeuw, met haakse steunberen, die, evenals de romp, met rondbogige en spitsbogige spaarvelden, waarin driepassen, versierd zijn. Eikenhouten klokkenstoel met drie jukken, rechte houten luidassen met verhoogstukken en luidarmen. De stoel is voorzien van gehakte merken en gedateerd: ANNO 1741.

 

Monument naam
Plaats monument Duizel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 14584
Monument categorie Kerkelijke gebouwen
Oorspronkelijke functie Kerk en kerkonderdeel
Huidige functie Kerkonderdeel
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 148711 / 375455
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1450
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”,”Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”]
Waardering Onbekend