Wolverstraat 44, 5525 AS Duizel

Title Wolverstraat 44, 5525 AS Duizel
Content Inleiding

Aan de noordelijke zijde van de Wolverstraat staat de voormalige LANGGEVELBOERDERIJ, bestaande uit een hoofdgebouw parallel aan de weg, en een haakse achteraanbouw aan de westelijke zijde. Het hoofdgebouw dateert uit omstreeks 1895. Enkele jaren later is het in westelijke richting verlengd. Omstreeks 1910 is de achteraanbouw gereed gekomen. Het gebouw staat tussen de oude akkerbodems (noordelijke zijde) en de voormalige heidevelden (zuidwestelijke zijde).

 

Omschrijving

Het object heeft een L-vormige plattegrond, telt één bouwlaag en wordt gedekt door een wolfdak met oud-Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Door de gewitte band boven de dorpel, alsmede de gewitte strekken boven vensters en deuren, wordt de straatgevel geleed. Tussen het woonhuis en de links aangebouwde stalling is een duidelijke bouwnaad zichtbaar. De lange straatgevel heeft een ongebruikelijke indeling met van links naar rechts een opgeklampte inrijpoort onder korfboog, een paneelvoordeur met gedeeld bovenlicht geflankeerd door tweemaal twee zesruits schuifvensters, een getoogde opgeklampte staldeur geflankeerd door vierruits stalvensters, een zesruits schuifvenster, en geheel ter rechterzijde, de opgeklampte inrijpoort van de voormalige deel. In de linkerzijgevel twee stalvensters van later datum, en een hooiluik naar de taszolder. Waarschijnlijk heeft zich in het voormalige bedrijfsdeel een illegale stokerij bevonden. De indeling is thans, mede als gevolg van een ontploffing, nogal gewijzigd. Op het dak staan twee gemetselde schoorstenen. De linker duidt op de plaats van de schouw in het woonhuis; de rechter staat op het bedrijfsdeel en verwijst mogelijk, mede gezien het zesruits venster in de straatgevel, naar een voormalige dienstwoning aldaar.

 

Monument naam
Plaats monument Duizel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 517809
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 148816 / 375043
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar 1895
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”]
Waardering De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in het zandgebied en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij in de negentiende eeuw. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de bouwgeschiedenis en de sobere maar verzorgde ornamentiek. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het in-en exterieur en is een zeldzaam voorbeeld van een type waarbij het woonhuis aan beide zijden wordt ingesloten door het bedrijfsgedeelte.