De Koerier – Brabants Heem – Juni 2022

Recent is verschenen De Koerier, het mededelingenblad van Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van de Brabantse Heemkundekringen. De Koerier verschijnt 4x per jaar.

Klik hier om de volledige ‘De Koerier’ online te lezen


Met in dit nummer:

Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed
Een dorpsfilm in één dag
Brabantse Heemdagen 2022 in Alphen
Weinig nieuwe Brabantse rijksmonumenten
Kasteel Oss: de vondst van mijn leven
Oude handschriften als nieuw puzzelplezier
Subsidieregeling ‘Erfgoed maken’: Waar gaat het over?
De geschiedenis van Vinkel
Twee kanalen vol verhalen
Stadsboeren in Heusden-vesting
De Zevenbergse orkestvereniging
Joodse onderduikers in Sprang-Capelle
Het Brabants Erfgoed Weekend
Vacatures bij stichting Brabants Heem
Onderscheidingen voor kringen en leden
Agenda en jubilea
Colofon