De Rosdoek 177 – Maart 2021

Onlangs is de nieuwe Rosdoek weer verschenen. Zoals gebruikelijk weer boordevol interessante bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, veelal betrekking hebbende op onze regio of bijdragen welke in ieder geval voor heemkundigen interessant genoeg zijn om gelezen te worden.

In dit nummer onder andere;

Prehistorische bewoning in de Kempen deel 2 Homo sapiens
Vorderen van roerend goed in oorlogstijd
De eerste auto’s in onze dorpen
Taligheden in de Zaligheden
Oude volksgebruiken en oud volksgeloof rondom geboorte, huwelijk en overlijden
Van de boekenplank