Gebr. Hoeksstraat 1, 5521 BL Eersel

Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.027
Categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Inschrijving register 10 september 2002
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1920

Beschrijving

Historie en ligging:

Eenvoudige dorpswoning uit ca. 1920, thans woonhuis met praktijkruimte. De achterbouw met toegevoegde verdieping (rechter beuk) en de uitbreiding van de linker beuk komen niet voor bescherming in aanmerking.

Het vrijstaande pand bevindt zich in de kern van Eersel, en is gesitueerd in de rooilijn aan de zuidzijde van de Gebr. Hoeksstraat nabij de kruising met de straat Dijk. Het erf wordt omheind door hagen.

 

Plattegrond en opbouw:

Deels onderkelderd woonhuis van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De voorgevel is in kruisverband, en de overige gevels zijn in halfsteensverband gemetseld en voorzien van een trasraam met afsluitende rollaag. Alle muuropeningen worden afgesloten door kunststenen lekdorpels en blinde segmentbogen met metselmozaïek in de boogvelden. Het zadeldak met de nok evenwijdig aan de Gebr. Hoeksstraat heeft twee schoorstenen met afdekplaat op de nokuiteinden, is belegd met betonpannen en watert af via een houten bakgoot op bewerkte klossen.

 

Voorgevel:

Deze symmetrisch ingedeelde gevel is drie traveeën breed. De ingang in het midden bestaat uit een kunststenen dorpel, houten paneeldeur, geprofileerd kalf en driedelig bovenlicht. Aan weerszijden van de ingang bevindt zich een rechthoekig venster met T-schuifraam, driedelig bovenlicht en houten luiken (schoepen in het bovenste gedeelte). Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn vier smeedijzeren sierankers aangebracht. De voorgevel wordt afgesloten door een uitgemetselde sierband met bloktandlijst.

 

Linker zijgevel:

Deze gevel heeft in de eerste bouwlaag een halfvenster (enkelruits schuifraam, tweedelig bovenlicht) en een T-schuifvenster van het type zoals omschreven bij de voorgevel. In de zolderverdieping bevinden zich twee minder hoge vensters met T-schuiframen en driedelige bovenlichten. Alleen de vensters in de eerste bouwlaag zijn voorzien van houten luiken. De gevel wordt afgesloten door een bloktandlijst en een uitgemetselde schoorsteen.

 

Rechter zijgevel:

Deze gevel heeft in de eerste bouwlaag een halfvenster (enkelruits schuifraam, tweedelig bovenlicht), een rechthoekig kelderlicht met diefijzers en een klein opkamer-venster (T-schuifraam met driedelig bovenlicht). In de zolderverdieping bevinden zich twee vensters met T-schuiframen en driedelige bovenlichten. Alleen het halfvenster is voorzien van een houten luik. De gevel wordt afgesloten door een bloktandlijst en een uitgemetselde schoorsteen.

 

Interieur:

De oorspronkelijke indeling, bestaande uit een centrale gang met links woonkamer(s) en rechts (slaap)kamer, kelder/opkamer en keuken, is op onderdelen gewijzigd (muren verwijderd, functieverandering, w.c./douche in de opkamer). Het grotendeels gemoderniseerde interieur bezit nog diverse oorspronkelijke paneeldeuren en een houten schouwtje in de voorkamer in de rechter beuk.

Foto Winfried Thijssen (2003)

Waardering

Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als goed en gaaf voorbeeld in exterieur (met uitzondering van het achterhuis) van een eenvoudige dorpswoning uit ca. 1920, die gekenmerkt wordt door een traditionele vormgeving en spaarzame metselwerk-accenten.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       als onderdeel van de historisch gegroeide dorpskern, waarin het vanwege zijn ligging een fase markeert in de uitbreiding van de bebouwde kom van Eersel.