Hazenstraat 43, 5521 NJ Eersel

Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31
Categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Dubbel woonhuis
Inschrijving register 10 september 2002
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1875

Beschrijving

Historie en ligging:
Boerderij van het Brabantse langgeveltype met dwarsdeel, thans dubbel woonhuis, uit ca. 1875. Het pand bevindt zich even ten oosten van de bebouwde kom van Eersel, en is gesitueerd aan de zuidzijde van de Hazenstraat nabij de Y-vormige kruising met de Hoogstraat; een kleine buurtschap met overwegend boerderijen. Deze boerderij ligt op enige afstand van, en met de lange voorgevel evenwijdig aan de Hazenstraat. Aan de straatzijde bevinden zich twee vrijstaande bedrijfsgebouwen: rechts van de toegang tot het erf een schop annex stal en links een houten schuur.

Plattegrond en opbouw:
Voormalige boerderij van één bouwlaag en zolderverdieping op langgerekt rechthoekig grondplan. De wit geschilderde bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een zwart geschilderde (gecementeerde) plint. Het wolfdak heeft de golvende noklijn evenwijdig aan de straat. Op de nok zijn een bakstenen schoorsteen en drie buisvormige rookkanalen geplaatst. Het dakschild aan de achterzijde heeft een lagere aanzet dan dat aan de voorzijde en is bovendien voorzien van twee niet oorspronkelijke dakkapellen. Het rieten dak heeft een voet van oud-Hollandse pannen (gesmoord aan de voorzijde, rood aan de achterzijde) en watert af via mastgoten.

Voorgevel:
Het oorspronkelijke woongedeelte (links) bezit in de linker beuk één zesruits schuifraam met luiken van kraaldelen en in de rechter beuk een ingang (tweedelige deur van kraaldelen, bovenlicht met niet oorspronkelijke levensboom) en twee zesruits schuiframen met luiken van kraaldelen. Het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte (rechts) bezit van links naar rechts een zesruits getoogd stalraam, een getoogde tweedelige staldeur met smeedijzeren beslag, een zesruits getoogd stalraam, een ingehakt rechthoekig meerruits venster, teruggeplaatste deeldeuren (nieuwe invulling) en twee nieuwe vierruits ramen.

Linker zijgevel:
Deze gevel heeft geen duidelijk metselverband en een geschilderde zwarte plint. In de eerste bouwlaag bevindt zich onder een blinde segmentboog een breed tweedelig kozijn met twee negenruits ramen en luiken (links) en een enkelruits raam met luik (rechts). Onder het wolfeind bevindt zich in de zolderverdieping eveneens een tweedelig kozijn met twee negenruits ramen. De gevel wordt afgesloten door een bloktandlijst.

Rechter zijgevel:
Deze vernieuwde gevel in staand verband heeft drie smalle getoogde muuropeningen die voorzien zijn van glas en opgeklampte getoogde staldeuren. Onder het wolfeind is een stroomlaag aangebracht.

Achtergevel:
Deze gevel bezit links een gepotdekselde uitbouw waarin vier nieuwe vierruits ramen, vervolgens de teruggeplaatste deeltoegang met nieuwe tuindeuren, vijf rechthoekige meerruits ramen, een ingang met gewijzigde meerruits invulling, twee gekoppelde vierruits ramen en een klein kelderlicht.

Interieur:
Het oorspronkelijke woongedeelte is niet bezocht. Het voormalige bedrijfsgedeelte is als woonruimte in gebruik genomen en bezit nog vier restanten van ankerbalkgebinten.

Bijgebouwen:
De schop annex stal op rechthoekig grondplan heeft een rieten zadeldak (aan de noordzijde met golfplaten afgedekt) met de nok evenwijdig aan de straat. De opgeklampte (stal-)deuren bevinden zich alle in de lange gevel tegenover de boerderij. De gevels bestaan deels uit wit geschilderde bakstenen muren met een geschilderde zwarte plint en deels uit beschoten wanden. De schop bezit ankerbalkgebinten waarop schaarspanten met overgekeepte tussenbalken. De gemetselde tussenwanden zijn niet oorspronkelijk.
De schuur op rechthoekig grondplan heeft een zadeldak met de nok loodrecht op de straat. Het dak is belegd met gesmoorde gebakken pannen. De wanden zijn gepotdekseld. In de lange gevel aan het voorerf bevindt zich een opgeklampte dubbele deur.

Foto Winfried Thijssen (2003)

 


Waardering

Het object heeft architectuurhistorische waarde
– als goed voorbeeld qua hoofdvorm van een voormalige boerderij, thans dubbel woonhuis, van het langgeveltype met dwarsdeel uit ca. 1875. De indeling van de wit gesausde gevels is op onderdelen gewijzigd.
N.B.Nadere gegevens over het interieur zouden wellicht in positieve zin kunnen bijdragen aan de waardering.
Het object heeft stedebouwkundige waarde
– als essentieel onderdeel van de kleine agrarische buurtschap Hoogstraat, waarin de boerderij en de bijgebouwen een karakteristiek en thans zeldzaam geworden ensemble vormen.
Het object heeft enige cultuurhistorische herinneringswaarde
– vanwege de voormalige agrarische bestemming, zoals die tot uitdrukking komt in de verschijningsvorm van de samenstellende onderdelen en de situering in een landschappelijk gebied.