Hint 8, 5521 AH Eersel

Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.036
Categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Inschrijving register 10 september 2002
Oorspronkelijk bouwjaar 1906

Beschrijving
Voordeur met twee gietijzeren roosters en een driedelig bovenlicht met glas-in-lood.

Woonhuis uit 1906. Het pand bevindt zich in de kern van Eersel binnen het beschermde dorps­gebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswonin­gen. Dit vrijstaande pand ligt vooraan op een diep perceel en is gesitueerd in de rooilijn aan de westzijde van het Hint; een van oorsprong agrarisch langgerekt plein. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het Hint, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig.

Woonhuis van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een ge­cementeerde plint. De rechter zijgevel is gepleisterd. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door blinde segmentbogen. De boogvelden zijn gevuld met metselmozaïek. Alle bovenlichten zijn voorzien van niet oorspronkelijk gekleurd glas-in-lood. De kozijnen heb­ben vellingen.

Het zadeldak tussen tuitgevels heeft de nok evenwijdig aan de straat en op de uiteinden schoorstenen. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. In het mid­den van het dakschild aan de voorzijde is een moderne dakkapel geplaatst. Het dak watert af via een gepro­fi­leerde bakgoot aan de voorzijde.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft aan weers­zijden van de ingang twee vensterassen. De ingang bestaat uit een ondiep portiek waarin een paneeldeur die voorzien is van twee kijkramen met gietijzeren roosters en een driedelig bovenlicht. De dorpel en neuten zijn uitgevoerd in hardsteen. De venster­ope­nin­gen zijn voorzien van T-schuiframen met weldorpels en driedelige bovenlichten. De voorgevel wordt geleed door hoeklisenen en afgesloten door een uitgemetselde sierband met bloktandlijsten. Ter hoogte van de ver­diepingsvloer zijn zes smeedijzeren sierankers aan­ge­bracht.

De linker zijgevel heeft in de eerste bouwlaag één T-schuifraam van hetzelfde type als in de voorgevel. De zolderverdieping telt drie vierruits schuiframen met drieruits bovenlichten.

De gecementeerde rechter zijgevel heeft in de eerste bouwlaag een halfvenster met tweedelig bovenlicht, en in de zolderverdieping twee vierruits schuiframen met driedelige bovenlichten. Op het achterste gedeelte van deze gevel sluit een uitbouw aan onder zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat (onder de bescherming?).[1]


Historie

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant, 22 november 1887.Bij het begin van het kadaster in 1832 stond hier al een boerderij. Die behoorde toe aan de kinderen van Hendrik Vossens (geb. 27-3-1744 te Eersel, overl. 19-1-1820 te Eersel). Godefridus Vossens (geb. 7-11-1779 te Eersel, overl. 25-11-1861 te Eersel) kreeg de boerderij in eigendom, maar of hij hier zelf gewoond heeft is niet duidelijk, want hij bezat ook de boerderij op Hint 1 in die tijd. In 1888 is er in de kadasterarchieven sprake van herbouw na brand. Het is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk is de schuur en een deel van de woning in november 1887 door brand verwoest, zoals wordt gerapporteerd in de Provinciale Noord­brabantsche en ’s Hertogenbossche courant van 22 november 1887. In 1891 verkoopt Godefridus Vossens de boerderij aan Adriaan van Gils, een landbouwer uit Eersel. Die verkoopt het op zijn beurt in 1905 weer aan zijn zus Arnoldina van Gils (geb. 8-5-1867 te Vessem, overl. 13-8-1904 te Eersel) en haar man Johannes Theodorus van den Boom (geb. 22-12-1859 te Eersel, overl. 4-9-1925 te Eersel), op dat moment de burge­meester van Eersel. Hij verbouwt de boerderij in 1906 tot het huis zoals dat er nu min of meer uitziet. Als hij overlijdt in 1925 komt het huis in eigendom van zijn dochter Mechtilda Albertina Cornelia van den Boom (geb. 19-9-1900 te Eersel, overl. 4-8-1989 te Valkenswaard) onderwijzeres aan de lagere school in Eersel. Zij bleef ongehuwd. In 1971 verkocht ze het huis aan Antonius Campman, leraar en zijn vrouw Cornelia Huberdina Hendriks. Zij verkopen het vervolgens weer in 1979 aan apotheker Louis Ferdinand Meeuwissen en zijn vrouw Gertrudis Helena Jacomina Maria Moors.[2]


Waardering

Het object heeft architectuurhistorische waarde

  • als goed en gaaf voorbeeld in exterieur van een woonhuis uit 1906, dat wordt geken­merkt door een voor die tijd traditionele symmetrische hoofdopzet en spaarzame metsel­werk-accenten.

N.B.Nadere gegevens over het interieur zouden wellicht in positieve zin kunnen bijdragen aan de waardering.

Het object heeft stedenbouwkundige waarde

  • als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.[3]

Afbeeldingen

Links het huis op Hint 8 in 1935. Foto collectie HSK De Acht Zaligheden.

Links het huis op Hint 8 in 1935. Foto collectie HSK De Acht Zaligheden.

Hint 8 in 1981. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016192.

Hint 8 in 1981. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016192.

Foto Winfried Thijssen (2023-08).

Foto Winfried Thijssen (2023-08).


Voetnoten

[1]    Beschrijving uit Omschrijving monumenten door Gelders genootschap, datum omschrijving oktober 1996, met aanpassing van het bouwjaar.

[2]    Uit gegevens van het kadaster, gemeente Eersel, sectie F, 1832-1980, aangevuld met gegevens uit de burgerlijke stand van de gemeente Eersel, RHCE.

[3]    Waardering uit Omschrijving monumenten door Gelders genootschap, datum omschrijving oktober 1996, met aanpassing van het bouwjaar.