Nedermolen 2, 5524 KG  Steensel

Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.2.053
Categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Oorspronkelijk bouwjaar 1859 / ca. 1970

Beschrijving

Boerderij, nu woonhuis (1989) uit het midden van de negentiende eeuw en circa 1970-1975. Wolfsdak met Oudhollandse pannen. Sterk gerestaureerd met behoud van elementen.[1]


Historie

Deze boerderij lijkt vreemd genoeg in 1859 gesticht te zijn door de gemeente Duizel en Steensel. In die tijd lag deze boerderij in de heide die behoorde aan “de gemeentes van Steensel en Veldhoven”. In 1866 werd de boerderij verkocht aan Antonie Senders, een land­bouwer en wever uit Zeelst. Die verkoopt het echter een jaar later al weer door. Zo wisselen de verschillende eigenaren elkaar af, zonder dat er in de kadastrale archieven sprake is van enige bouwactiviteiten, totdat het in 1911 in handen komt van de “Firma van Vroonhoven en Compagnie”. Deze firma was ook eigenaar van de pottenbakkerij aan het Tasbroekwegje, even verderop. Waarschijnlijk gebruikte deze firma deze boerderij om arbeiders van de fabriek in te huisvesten. In 1911 waren de firmanten: Casper van Vroonhoven, de burgemeester van Veld­hoven, Ludovicus Henricus Schats, een sigarenfabrikant uit Veldhoven, Wilhelmus Wiebers, een meesterknecht uit Tegelen en Adriaan Peter Louwers, de gemeentesecretaris uit Veld­hoven. In 1917 verandert de samenstelling van de firmanten; Wiebers en Louwers worden ver­vangen door Wilhelmus Cornelis Franciscus Vervest, de bouwkundige uit Eersel. In 1922 verkoopt de firma de boerderij aan Adrianus Theodorus van de Wal, een gemeentearbeider uit Eersel. Hij verkoopt de boerderij in 1936 aan de tweeling Wilhelmus Theodorus en Hendrikus Johannes Köster, afkomstig uit het Gelderse Bergh. Zij bouwen in 1952 een kippenhok en in 1956 nog een bijgebouw. In 1967 wordt de boerderij verkocht aan Martinus Cornelis van Ool, een tekenaar uit Eindhoven, maar die verkoopt het een jaar later al weer door aan Jacobus Smits, een bedrijfsjournalist uit Eindhoven, en zijn vrouw Hendrica de Groot. Zij renoveren de boerderij grondig en waarschijnlijk zijn zij ook verantwoordelijk voor de aanbouw aan de rechterzijde. In 1979 zetten ze de woning op naam van hun drie kinderen, maar ze blijven waarschijnlijk nog wel in de boerderij wonen, want ze behouden het recht van gebruik.[2]


Afbeeldingen

Nedermolen 2. Foto collectie HSK De Acht Zaligheden, Studiegroep boerderijen (2007-01).

Nedermolen 2. Foto collectie HSK De Acht Zaligheden, Studiegroep boerderijen (2007-01).


Voetnoten

[1]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 2, Overzicht van waardevol cultureel erfgoed en aardkundige waarden in de gemeente Eersel, Versie 2021, par.31.2, p.247.

[2]    Uit gegevens van het kadaster, gemeente Duizel en Steensel, sectie B, en gemeente Eersel, sectie K, 1832-1980, BHIC, aangevuld met gegevens van de burgerlijke stand Gemeente Duizel en Steensel, RHCE.