Hint 14, 5521 AH Eersel

Monument naam:
Plaats monument: Eersel
Bescherming: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: 4.31.1.032
Monument categorie: Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie: Woonhuis / boerderij
Huidige functie: Woonhuis
Complex:
Complextype:
Datering:
Situering: Binnen de bebouwde kom
Inschrijving register: 10 september 2002
XY coordinaat: 149498 / 374699
Kadastrale gemeente: Eersel
Sectie perceel:
Oorspronkelijk bouwjaar: ca. 1920 (achterbouw ca. 1875)
Grondgebruik:
Afmeting terrein:
Bronnen: [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Content: Historie en ligging:

Voormalige boerderij uit ca. 1875 met een omstreeks 1920 vernieuwd voorhuis, thans woonhuis en poelier. De aan de linker zijde aangebouwde schuur is omstreeks 1980 verbouwd tot poelierswinkel. Dit gebouw-onderdeel komt niet voor bescherming in aanmerking.

Het pand bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit vrijstaande pand is gesitueerd in de rooilijn aan de westzijde van het Hint. Het voorhuis (woongedeelte) heeft de nokrichting evenwijdig aan de straat. Het oudere achterhuis (bedrijfsgedeelte) heeft de noklijn haaks op de straat. De erfaanleg is volledig gewijzigd.

 

Plattegrond en opbouw:

Deels onderkelderd woonhuis van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan, met aan de achterzijde een éénlaags bedrijfsgedeelte op langgerekt rechthoekig grondplan. Het smallere tussenlid is met de rechter zijgevels uitgelijnd.

De bakstenen gevels van het voorhuis zijn in kruisverband gemetseld en worden afgesloten door een uitgemetselde sierband met bloktandlijst. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door blinde segmentbogen met siermetselwerk in de boogvelden. De omstreeks 1980 vernieuwde linker zijgevel is in wildverband opgetrokken. De muuropeningen in deze gevel worden afgesloten door rollagen. Het wolfdak is gedekt met gesmoorde Muldenpannen en watert aan de voorzijde af via een bakgoot op klossen. In het dakschild aan de straatzijde zijn twee moderne dakkapellen geplaatst die in schaal en detaillering detoneren met het gebouw.

De handvorm-bakstenen gevels van het achterhuis zijn in kruisverband opgehoogd en worden afgesloten door een bloktandlijst. In de zijgevels is een groot aantal niet oorspronkelijke vensteropeningen ingehakt. Het langgerekte wolfdak is gedekt met rode oud-Hollandse pannen en watert af zonder goten. Het iets lagere tussenlid heeft een zadeldak met rode oud-Hollandse pannen.

 

Voorgevel:

Deze omstreeks 1920 vernieuwde frontgevel is voorzien van een trasraam en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een brede uitgemetselde sierband met bloktandlijst. De symmetrische indeling bestaat uit een ondiep ingangsportiek met aan weerszijden twee vensters. De verdiept gelegen ingang bestaat uit een paneeldeur met een drieruits bovenlicht. De vensters bevatten T-schuiframen met drieruits bovenlichten. De luiken zijn voorzien van schoepen ter plaatse van de bovenlichten. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn rechte ankers aangebracht.

 

Linker zijgevel:

De linker zijgevel van het voorhuis is vernieuwd. De oorspronkelijke gevel-indeling is gehandhaafd, maar de raam-indelingen zijn gewijzigd.

De linker zijgevel van het achterhuis gaat grotendeels schuil achter de poelierswinkel.

 

Rechter zijgevel:

De rechter zijgevel van het voorhuis is in handvorm-baksteen opgetrokken en bezit in de eerste bouwlaag aan de achterzijde een rechthoekig kelderlicht met daarboven een opkamer-venster (vierruits schuifraam).

De rechter zijgevel van het bedrijfsgedeelte is verhoogd en voorzien van negen ingehakte betonnen stalramen.

 

Achtergevel:

De achtergevel van het bedrijfsgedeelte is blind.

 

Interieur:

De oorspronkelijke ruimtelijke indeling van het woonhuis is op onderdelen gewijzigd maar nog herkenbaar (diverse paneeldeuren bewaard gebleven). Het zelfde geldt voor het bedrijfsgedeelte. Hier zijn scheidingsmuurtjes gemetseld onder de in de muur opgelegde balken.

 

Foto Winfried Thijssen (2003)

Waardering: Het object heeft geringe architectuurhistorische waarde

–       omdat alleen de hoofdvorm en de voorgevel van het uit ca. 1920 daterende woonhuis goeddeels zijn behouden en de oudere bedrijfsruimte aan de achterzijde op onderdelen grondig is gewijzigd.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print