Kerkstraat 19a, 5521 JK Eersel

Monument naam:
Plaats monument: Eersel
Bescherming: Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer:
Monument categorie: Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie: Schuur, stal
Huidige functie: Woonhuis
Complex:
Complextype:
Datering:
Situering: Binnen de bebouwde kom
Inschrijving register: n.v.t.
XY coordinaat: 150170 / 374186
Kadastrale gemeente: Eersel
Sectie perceel:
Oorspronkelijk bouwjaar: ca. 1926-1928
Grondgebruik:
Afmeting terrein:
Bronnen: [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Content: Historie, ligging en beschrijving:

Omstreeks 1926-1928 gebouwde bedrijfsruimte (schuur, stal), die samen met het aangrenzende woonhuis (Kerkstraat 21) een boerderij vormde. Het tot woonruimte verbouwde bedrijfsgedeelte is aan de achterzijde met ca. tien à twaalf meter ingekort en aan de rechter zijde met een garage uitgebreid. Voorts is de indeling van de in de kruisverband gemetselde gevels gewijzigd, zijn ramen en deuren vernieuwd en is de leien dakbedekking vervangen door pannen. In het gewijzigde en gemoderniseerde interieur bevinden zich restanten van een oude schouw.

Het pand bevindt zich in de kern van Eersel, en is gesitueerd aan de zuidzijde van de Kerkstraat. De Kerkstraat was vóór de Tweede Wereldoorlog een in het veld gelegen verbindingsweg tussen de Markt en de kerk. Het erf van de boerderij is aan de achterzijde gehalveerd en bovendien opgesplitst tussen onderhavig bedrijfsgedeelte en het woonhuis. Het erf is ingericht als siertuin.

Foto Winfried Thijssen (2005)

Waardering: Het object heeft enige cultuurhistorische herinneringswaarde

–       als restant van een voormalig bedrijfsgebouw dat samen met de flankerende bedrijfswoning een boerderij vormde (opmerkelijke rangschikking van de gebouwonderdelen).

Bij nader onderzoek is gebleken dat de waarde van onderhavig pand dermate is aangetast door wijzigingen betreffende hoofdvorm, detaillering, materiaalgebruik, gevel- en interieurindeling, dat het pand niet voldoet aan de gestelde criteria voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print