Folklore in de Nederlandse Overleveringen

Titel Folklore in de Nederlandse Overleveringen
Auteur K. ter Laan
Afbeelding
Omschrijving Voorwoord:

“Sprookjes, sagen en legenden zijn dichterlijke volksverhalen, die ontstaan zijn en opgroeien uit het volk en door de mondelingen volksoverlevering worden voortgeplant”.
Aldus Dr. Jos. Schrijnen in zijn standaardwerk over de Nederlandsche Volkskunde, verschenen in de tijd van de vorige Wereldoorlog. Twintig jaar jonger is het grote en voorname verzamelwerk Volk van Nederland onder leiding van Prof. Dr. Jan de Vries. Daarin zegt de redacteur over het karakter van de sage:
“Wij hebben geleerd, dat vragen, waarop een antwoord niet mogelijk is, ijdel zijn; het volk in zijn drang om ter weten heeft de verklaring in zijn fantasie gezocht en al moge zij dan ook spotten met de eenvoudigste regels van het verstand, zij heeft daar tegenover de bekoring van een schoon en zinvol verhaal”.
De overleveringen behoren in hun geheel tot een van de voornaamste en tevens tot de aantrekkelijkste gebieden van het grote veld der volkskunde. Zij hebben hun eigen stijl. Ze hebben alle een eigen motief. Er is in al die volksverhalen een kern, waar het om gaat. En gelukkig blijkt ook telkens weer, dat de Nederlandse volksfantasie in zijn rijkdom niet de mindere is van die der naburige volken.
In dit boek wordt aan de belangstellende lezer een verzameling van die overleveringen aangeboden, met de aanduiding van de sagen en sprookjesmotieven, die het wezen van de vertelling uitmaken.

Inhoud:

Deel I  Overblijfselen uit het heidendom – Kinderbomen, kinderputten, kinderstenen – Meerminnen – Nachtmerries – Spoken – Goede geesten – Doden op afstand (envoutement) – Kolken – Voorloop.

Deel II Invloed van ’t Christendom – Plaats aangewezen door hogere macht – Voortekens – Tekens in de lucht – Straf – Naloop .

Deel III Des duivels macht – De Duivel – De Duivel verliest – De Duivels als varken met één oog – Weerwolf – Heksen – Eens anders bijgeloof.

Deel IV Historische overleveringen – Historische Personen – Kanonnen – Zigeuners – De Bruiloftsnodiger.

Deel V Volksverhalen – Vertellingen – Drie goede spreuken – ’t Getal Drie – De Maan -Volksgeloof – Bomen en planten – De Haas – ’t Schip van Ternuten – Goedkoop land – Eten veracht – Naamsverklaring.

Deel VI Sprookjes – Kleine Klaas en Grote Klaas – Niet bang voor spoken – Hond, haan, ezel en kat – De rollende pannekoek.

Deel VII Humor – Dominee en koster – In de Hemel en er weer uit – St. Antonius – De verstopte koe – De Uil – Boze vrouw gestraft – De sterkste heeft gelijk – Geen plaats voor zoveel volk – Leugenverhalen – Plaatsversjes – Grafschriften.

Deel VIII Spot – Hans Hannekemaaier – De Drie Velings – Drie broeders – Spot met de Walen – Spot met armoe – Spotnamen.

Deel IX Registers en inhoud – Geraadpleegde werken – Lijst va afkortingen – Register – Inhoud.

Uitgever C. Hafkamp, Amsterdam
Jaar 1949
Aantal pagina’s 314
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Media
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print