Smokkelen in Brabant: een grensgeschiedenis 1830-1970

Titel Smokkelen in Brabant: een grensgeschiedenis 1830-1970
Auteur Paul Spapens en Anton van Oirschot
Afbeelding
Omschrijving NUGI 480; SISO nbr 938; UDC 343.359 (492.93) ‘1830/1970’

Ter inleiding:

Zeer toevallig zijn de twee auteurs van het boek “Smokkelen in Brabant” tot elkaar gekomen. Toen het “Kapellenboek” van Paul Spapens op de Persclub Bourgondië in Tilburg werd geïntroduceerd en Anton van Oirschot juist de laatste hand had gelegd aan zijn “Encyclopedie van Noord-Brabant” kwam terloops naar voren dat we beiden, los van elkaar, bezig waren aan nieuw onderwerp: smokkelen in Brabant.
Het zou natuurlijk onzin zijn om twee boeken over hetzelfde onderwerp op de markt te brengen. Bovendien bleek al gauw dat we met de onderwerpen elkaar zouden aanvullen. Vandaar dat we elkaar snel gevonden hadden: Paul Spapens heeft de periode van 1900 tot 1970 beschreven en Anton van Oirschot de periode van 1830 tot de eeuwwisseling.
Er werd duidelijk gekozen , afgezien van een historisch aanloopje, voor de periode 1830-1970. Vanaf 1830, omdat toen een (nieuwe) scheiding van Nederland en België begon, waarna de grens in 1839 een definitiever vorm kreeg, al bleven er grote gaten bestaan. En waar een grens is, kan gesmokkeld worden. Tot 1970 met de invoering van de EEG, omdat we gekozen hebben voor de “romantische” periode in de smokkelarij waaraan toen een eind was gekomen, en niet voor de criminele smokkel zoals die hedentendage met grote regelmaat in de publiciteit komt.
Dit boek heeft niet de pretentie wetenschappelijk te zijn; we hebben op een populaire manier een stukje geschiedenis van het smokkelen in het Brabant-Belgisch grensgebied op papier willen zetten. Het smokkelen was immers een -weliswaar geheimvolle – zaak van het volk, dat de gaten in de grens had gevonden en daar dankbaar gebruik van maakte.

Inhoud:

Hoofdstuk I. – “Ick offer u Nederland in twee delen”. De Baarlese grenskwestie: een gelijke vrijsom voor beide dorpen door Anton van Oirschot
Hoofdstuk II. – Van bittere noodzaak tot spannende avontuur. Het waarom van het smokkelen door Anton van Oirschot.
Hoofdstuk III. – Zoutsmokkel met een halve cent winst per kilo door Anton van Oirschot.
Hoofdstuk IV. – Smokkel in de Kempen in negentiende eeuw door Jules van Eijndhoven.
Hoofdstuk V – Straffen voor smokkelaars: schavot, brandmerk en cel door Anton van Oirschot.
Hoofdstuk VI. – De eerste Wereldoorlog – Lessen in smokkelen voor douaniers door Anton voor Oirschot – de kogels floten langs de oren – “Wat wij vingen” – een poging tot omkoping door Paul Spapens.
Hoofdstuk VII. – De crisisjaren – een minister op smokkel pad – vriend Frits vertelt – smokkel van speelkaarten door Paul Spapens.
Hoofdstuk VIII.- De Tweede Wereldoorlog door Paul Spapens.
Hoofdstuk IX – De eerste jaren na de bevrijding – Smokkeltoneelspel door Paul Spapens.
Hoofdstuk X – Boter smokkel, pantserauto’s en kraaiepoten door Paul Spapens.
Hoofdstuk XI – Douane als grensbewakers door Anton van Oirschot.
Hoofdstuk XII – “Keurbende” der marechaussee bewaakte de Brabantse grens.
Hoofdstuk XIII Smokkelliedjes door Anton van Oirschot.
Hoofdstuk XIV – Langs toeristische smokkel paden door Anton van Oirschot.
Bronvermelding
Bronvermelding foto’s
Plaatsnaamregfister

Uitgever Paul Spapens; Anton van Oirschot; De Kempenpers, Hapert
Jaar 1988
Aantal pagina’s 176
ISBN 90 70427- 51- 6
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Rechtsgeschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Volkskunde
Periode
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
 • Eerste Wereldoorlog – 1914 tot 1918
 • Tweede Wereldoorlog – 1940 tot 1945
Regio
 • Brabant algemeen
 • De Kempen (B)
Plaatsnaam
Locatie 07-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print