De Velden bij 1;2, 5521 AP Eersel

Title De Velden bij 1;2, 5521 AP Eersel
Content Ouderdom, ligging en beschrijving:

Deze vier zomereiken (Quercus robur) bevinden zich in de oude kern van Eersel en staan op enige afstand van elkaar aan De Velden, bij en tegenover het dubbele woonhuis De Velden 1;2. De Velden is een smalle met klinkers bestrate veldweg die haaks geprojecteerd is op de Markt. Het zicht vanuit westelijke richting op de besloten Markt is nog vrij oorspronkelijk. De achtererven van de bebouwing aan de Markt grenzen direct aan het open landschap. De erven worden omheind door hagen van variërende hoogte (overwegend beuken).

De eikebomen zijn ca. tachtig jaar oud en hebben thans op ca.130 cmhoogte een omtrek die varieert van 200 tot230 cm. Twee van de vier bomen staan in een driehoekig plantsoen dat door een lage haag wordt omheind. De andere twee exemplaren bevinden zich direct ten westen van De Velden 1;2. De conditie van deze bomen is goed.

De Velden, Eersel
Foto Winfried Thiijssen (2012)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Historisch groen
Monumentnummer
Monument categorie Historisch groen
Oorspronkelijke functie 4 eikebomen
Huidige functie 4 eikebomen
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149360 / 374360
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1930
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“N.C.M. Maes, Bomen en Monumenten,\u2019s-Gravenhage 1996 Bomenstichting, Utrecht”]
Waardering Deze groep zomereiken is vanwege haar leeftijd en verschijningsvorm beeldbepalend voor het aanzien van de oude kern van Eersel, meer in het bijzonder het landschappelijke gebied dat direct westelijk aansluit op de Markt en dat onderdeel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht.