Heibloem 8-8a, 5521 PA Eersel

Title Heibloem 8-8a, 5521 PA Eersel
Content Historie en ligging:

Voormalige boerderij uit 1921-1922, thans dubbel woonhuis. Het pand bevindt zich in het buitengebied direct ten zuiden van de kern Eersel en is gesitueerd op een groot rechthoekig perceel ten oosten van de straat Heibloem. De erfaanleg is gewijzigd. De bijgebouwen komen niet voor bescherming in aanmerking. Van de oude beplanting is een meidoornhaag aan de straatzijde, een noten- en een lindeboom bewaard gebleven.

Het pand bestaat uit een voorhuis met dwars zadeldak en haaks daarop aan de achterzijde een iets breder voormalig bedrijfsgedeelte. Het tot woonruimte verbouwde bedrijfsgedeelte is slechts in hoofdvorm bewaard gebleven. Het voorhuis heeft de verschijningsvorm van een eenvoudige dorpswoning.

 

Plattegrond en opbouw:

Het oorspronkelijke woongedeelte van deze voormalige boerderij heeft één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. Het pand is met de voorgevel naar de straat gericht en heeft de noklijn van het zadeldak evenwijdig hieraan. De bakstenen gevels zijn gemetseld in kruisverband (voorgevel) of halfsteensverband (zijgevels). Het trasraam wordt afgesloten door een kopse rollaag. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door blinde segmentbogen. Het zadeldak heeft schoorstenen op de nokuiteinden, is belegd met gesmoorde Muldenpannen en watert af via een houten bakgoot op bewerkte klossen aan de voorzijde.

 

Voorgevel:

Deze drie traveeën brede gevel heeft aan weerszijden van de ingang een venster. De enigszins verdiept gelegen ingang bestaat uit een kozijn met kwartrond-hoekprofiel waarin een houten deur met kijkraampje en een driedelig bovenlicht. De vensters zijn voorzien van een T-schuifraam, driedelig bovenlicht, luiken en lekdorpels van geglazuurde baksteen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich rechte ankers. De voorgevel wordt afgesloten door enkele uitgemetselde lagen baksteen.

 

Linker zijgevel:

Links in het trasraam bevindt zich een vierruits kelderlicht. Het opkamer-venster hierboven bestaat uit een enkelruits schuifraam en drieruits bovenlicht. In de eerste bouwlaag bevindt zich voorts aan de straatzijde een halfvenster met luik en lekdorpel van geglazuurde baksteen. De zolderverdieping telt twee minder hoge vensters met T-schuiframen en drieruits bovenlichten.

 

Rechter zijgevel:

In de eerste bouwlaag bevindt zich aan de straatzijde een halfvenster met luik en lekdorpel van geglazuurde bakstenen, en rechts een schuifraam (gewijzigde indeling) met vierruits bovenlicht en luiken. De zolderverdieping telt twee minder hoge vensters met T-schuiframen en drieruits bovenlichten.

 

Achtergevel:

Deze gevel wordt volledig aan het zicht onttrokken door het iets bredere voormalige bedrijfsgedeelte.

 

Interieur:

Het gemoderniseerde interieur heeft een deels gewijzigde indeling.

 

Heibloem 8-8a
Foto 2009
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.2.080
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Dubbel woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 150124,4 / 373402,8
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar 1921-1922
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft geringe architectuur- en cultuurhistorische waarde:

–      als voorbeeld van een voormalige boerderij uit 1921-1922 van het hier ongebruikelijke T-type, waarvan alleen de hoofdvorm en de gevelindeling van het voorhuis bewaard zijn gebleven. Het achterhuis is volledig verbouwd tot woonhuis. Het interieur van het voorhuis is gemoderniseerd en heeft een deels gewijzigde indeling. Ook de erfaanleg en -beplanting is gemoderniseerd. Een oude noten- en lindeboom zijn behouden.