Hint 1, 5521 AE Eersel

Title Hint 1, 5521 AE Eersel
Content Historie en ligging:

Boerderij uit ca. 1900, thans horeca-pand. Deze voormalige boerderij is met het voormalige woongedeelte naar het Hint gericht en heeft de ingang in de korte voorgevel aan deze ‘straat’. De deuren van het bedrijfsgedeelte bevinden zich in de lange linker zijgevel. Aan de straatzijde van de linker gevel is een woning aangebouwd (nummer 1a) die niet voor bescherming in aanmerking komt.

Deze voormalige boerderij bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. Het pand is gesitueerd op de noordoostelijke hoek van het Hint en de Nieuwstraat; een oost-west georiënteerde 19de eeuwse verkeersdoorbraak. Het pand staat in de rooilijn aan de oostzijde van het Hint; een van oorsprong agrarische plaatse. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het Hint, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit langgerekte pand staat evenals Markt 2 dicht op de Nieuwstraat. Vanuit oostelijke richting vormen ze een corridor naar het Hint.

 

Plattegrond en opbouw:

Voormalige boerderij van één bouwlaag en zolder(-verdieping) op langgerekt rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een gecementeerde plint en rechte ankers. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door anderhalfsteens strekken (woongedeelte) en rollagen (bedrijfsgedeelte). Het langgerekte zadeldak tussen tuitgevels heeft de nok loodrecht op het Hint (evenwijdig aan de Nieuwstraat). Het dak is belegd met gesmoorde oud-Hollandse pannen en watert af via een zinken goot. Aan de zijde van de Nieuwstraat ontbreekt een goot.

 

Voorgevel:

Deze gevel heeft in het midden een ingang die bestaat uit een kozijn met kwartrond-hoekprofiel waarin een nieuwe deur en een tweedelig bovenlicht. Het nieuwe zesruits venster links van de ingang hoort thans bij het flankerende woonhuis Hint 1a. Het schuifraam rechts heeft een gewijzigde indeling. De zolderverdieping bezit in het midden een klein T-schuifraam met driedelig bovenlicht. De topgevel wordt afgesloten door een deels vernieuwde rollaag met tuit.

 

Linker zijgevel:

Deze gevel bezit van links naar rechts in het bedrijfsgedeelte een getoogde stalraam (gewijzigde indeling), een getoogde staldeur, een hoge openingen met een dubbele schuifdeur van kraaldelen en twee nieuw ingehakte samengestelde ramen. De gevelindeling van het voormalige woongedeelte is gewijzigd en deels aan het zicht onttrokken door een aangebouwde woning. Tegen de linker zijgevel is een gecementeerde waterput geplaatst.

 

Rechter zijgevel:

Deze gevel wordt afgesloten door een bloktandlijst en heeft een onregelmatige indeling. Het voormalige woongedeelte telt drie vensteropeningen waarin ramen met een gewijzigde indeling (middelste venster was wellicht een ingang). De lekdorpels zijn uitgevoerd in hardsteen. Het geveldeel van de bedrijfsruimte is gedeeltelijk vernieuwd en bezit segmentboogvormig afgesloten vernieuwde ramen.

 

Achtergevel:

Deze gevel bezit een nieuwe ingehakte ingang, een rondboogvormig afgesloten zoldergat en wordt afgesloten door een rollaag met schouders en tuit.

 

Interieur:

Het pand bezit in de schuur dekbalkgebinten met overstekken en in de kap schaarspanten met horizontale balk(-en). Het voormalige woongedeelte heeft een grotendeels gewijzigde indeling met een gemoderniseerd interieur (horeca-functie).

Foto Winfried Thijssen (2011)

Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.2.163
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Horeca
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149531 / 374620
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1900
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als goed en qua hoofdvorm gaaf voorbeeld van een langgerekte voormalige boerderij uit ca. 1900, die wordt gekenmerkt door een op het Hint georiënteerd voormalig woongedeelte en een bedrijfsgedeelte met dwarsdeel. De gevel- en interieurindeling zijn gedeeltelijk gewijzigd en de ramen grotendeels vernieuwd.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid;

–       vanwege het karakteristieke ensemble dat het vormt samen met het qua verschijningsvorm verwante pand Markt 2 aan de overzijde van de Nieuwstraat.