Hint 10, 5521 AH Eersel

Title Hint 10, 5521 AH Eersel
Content Historie en ligging:

Woonhuis uit ca. 1885, thans hotel “Het Gildehuis”. Het pand bevindt zich in de oude dorpskern van Eersel binnen het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. Dit vrijstaande pand ligt vooraan op een diep perceel en is gesitueerd in de rooilijn aan de westzijde van het Hint; een van oorsprong agrarisch langgerekt plein. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het Hint, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig.

 

Plattegrond en opbouw:

Horeca-pand van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De borstwering boven de verdiepingsvloer is relatief hoog. De wit geschilderde bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een grijs geschilderde, deels gepleisterde plint, en rechte ankers ter hoogte van de verdiepingsvloer. De niet geschilderde achtergevel is opgetrokken in een goedkope rodere steen. De moderne uitbreiding onder schilddak tegen de achtergevel komt niet voor bescherming in aanmerking. De uitgespaarde muuropeningen worden overwegend afgesloten door anderhalfsteens strekken. Het zadeldak heeft de nok evenwijdig aan de straat en is belegd met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Op de nokuiteinden bevinden zich bakstenen schoorstenen. Het dak watert af via een houten bakgoot aan de voorzijde en een zinken goot aan de achterzijde.

 

Voorgevel:

Deze symmetrisch ingedeelde gevel heeft aan weerszijden van de ingang twee vensterassen. De ingang bestaat uit een brede paneeldeur met naald, geprofileerd kalf en bovenlicht en een kozijn met kwartrond-hoekprofiel. Het stoepje, de dorpel en neuten zijn uitgevoerd in hardsteen. De vensters zijn voorzien van een gewijzigde raamindeling (oorspronkelijk zesruits schuiframen) en luiken. In het verlengde van de lekdorpels is een waterlijst aangebracht. De voorgevel wordt afgesloten door een hoofdgestel, waarvan het fries is voorzien van langgerekte vakken waarin cirkels.

 

Linker zijgevel:

Deze gevel bezit ter plaatse van een vroegere ingang een kozijn met kwartrond-hoekprofiel. De vensters hebben evenals in de voorgevel een gewijzigde invulling. De zolderverdieping telt drie kozijnen met kwartrond-hoekprofiel waarin thans stolpramen en een klapraam als bovenlicht (oorspronkelijk zesruits schuiframen).

 

Rechter zijgevel:

Deze gevel bezit voor de grijs geschilderde plint een koekoek met luik. De zolderverdieping telt drie kozijnen met kwartrond-hoekprofiel waarin thans stolpramen en een klapraam als bovenlicht (oorspronkelijk zesruits schuiframen).

Tegen het achterste gedeelte van deze gevel is een bijgebouwtje geplaatst (thans in gebruik als woonruimte). Deze éénlaags aanbouw op rechthoekig grondplan heeft bakstenen gevels in kruisverband en een zadeldak tussen tuitgevels. Dit zadeldak heeft de nok loodrecht op de straat en is gedekt met gesmoorde gegolfde pannen. De invullingen in de muuropeningen zijn vernieuwd en de luiken zijn verwijderd.

 

Achtergevel:

Deze gevel wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door een moderne aanbouw van één bouwlaag en schilddak die niet voor bescherming in aanmerking komt. Naast deze uitbreiding is in de achtergevel een grote vensteropening ingehakt. Hierboven is nog een oorspronkelijke strek zichtbaar. Deze gevel is voor wat betreft de borstwering opgetrokken in een goedkope rodere baksteen en heeft een bloktandlijst onder de dakrand.

 

Interieur:

De ruimtelijke indeling van dit pand is grotendeels gewijzigd. Het interieur is in de loop der jaren gemoderniseerd.

 

Foto Winfried Thijssen (2011)
Monument naam Het Gildehuis
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.030
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Horeca
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149493 / 374665
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1885
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als goed en qua hoofdvorm gaaf voorbeeld van een laat-negentiende eeuws sober uitgevoerd pand, dat wordt gekenmerkt door een voor die tijd kenmerkende symmetrische hoofdopzet en een lijstgevel met opmerkelijk hoge borstwering aan de voorzijde. De ramen in de wit gesausde gevels zijn vernieuwd, alsmede het interieur.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.

Het object heeft cultuurhistorische waarde

–       vanwege zijn bestemming als horeca-gelegenheid, welke van oudsher is verbonden met de culturele en sociaal-economische activiteiten die op het dorpsplein plaatsvo(i)nden.