Hint 9-11, 5521 AE Eersel

Title Hint 9-11, 5521 AE Eersel
Content Historie en ligging:

Dubbel woonhuis, thans met kantoor in nummer 11, uit ca. 1920-1925. Het pand bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn veelal haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit vrijstaande pand is gesitueerd in de rooilijn aan de oostzijde van het Hint (direct aan het trottoir). De noklijn van het zadeldak loopt evenwijdig aan het Hint. De achterhuizen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. De bijgebouwen op het achtererf komen niet voor bescherming in aanmerking.

 

Plattegrond en opbouw:

Eenvoudig dubbel woonhuis, bestaande uit een éénlaags voorhuis met zolderverdieping op rechthoekig grondplan en een lager en smaller achterhuis met zolder. De bakstenen gevels met trasraam zijn in kruisverband (voorgevel) en halfsteensverband gemetseld (overige gevels), en worden afgesloten door enkele uitgemetselde lagen baksteen. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door rollagen en tegellekdorpels. Het zadeldak van het voorhuis is gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen en watert af via bakgoten op bewerkte klossen. In het dakschild aan de voorzijde zijn twee niet oorspronkelijke dakkapellen aangebracht. De schoorstenen op de nokuiteinden worden afgesloten door twee uitgemetselde lagen baksteen en zijn voorzien van een afdekplaat (de rechter schoorsteen staat niet op de oorspronkelijke plaats). Het aangekapte zadeldak van het achterhuis heeft een lagere noklijn, is eveneens gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen en watert af via zinken goten.

 

Voorgevel:

Hint 9 is drie traveeën breed en heeft een afgeschuinde hoek aan de rechter zijde. De ingang in de middelste travee bestaat uit een hardstenen stoepje en dorpel, een kozijn met kwartrond-hoekprofiel waarin een paneeldeur met twee kijkramen en een bovenlicht. Aan weerszijden van de ingang bevindt zich een venster met T-schuifraam, enkelruits bovenlicht en luiken. De steense rollagen en de rechthoekige velden in het afsluitende fries zijn uitgevoerd in licht-rode baksteen. In de afgeschuinde hoek bevindt zich een dito, maar smaller venster zonder luiken. De afschuining is boven de gootlijn opgetrokken en voorzien van een enkelruits draairaam. Dit hoektorentje is afgedekt door een pannen tentdak met bakgoot op bewerkte klossen.

Het éénbeukige Hint 11 heeft een ingang ter plaatse van een gevelterugsprong met links daarvan een over twee bouwlagen doorgaande driezijdige stenen erker: T-schuiframen in een driedelig kozijn in de eerste bouwlaag en drie enkelruits draairamen in de zolderverdieping.

 

Rechter zijgevel:

De eerste bouwlaag bezit rechts een T-schuifraam met bovenlicht van een lager formaat dan in de voorgevel. De zolderverdieping telt twee enkelruits draairamen. De topgevel wordt afgesloten door een uitgemetseld getrapt fries.

 

Achtergevel:

Het achterhuis laat slecht een klein gedeelte van de achtergevel van Hint 9 vrij. Hier bevindt zich een zelfde T-schuifraam als in de rechter zijgevel. Onder de dakgoot is een bloktandlijst aangebracht.

De gevel van het achterhuis is vernieuwd en heeft een gewijzigde indeling.

Foto Winfried Thijssen (2011)

 

Foto Winfried Thijssen (2012)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.037 / 4.31.1.030
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuizen
Huidige functie Woonhuis, kantoor
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149526 / 374681
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1920-1925
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als goed en vrij gaaf voorbeeld in exterieur (met uitzondering van het achterhuis!) van een eenvoudige dubbele dorpswoning uit ca. 1920-1925, die wordt gekenmerkt door een traditionele opzet en bescheiden metselwerk-accenten.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.