Hoef 14, 5525 KM Duizel

Title Hoef 14, 5525 KM Duizel
Content Boerderij van het Noord-Brabants langgeveltype, 19e eeuw. Wolfsdak van riet en oudhollandse pannen. Bij een ingrijpende restauratie circa 1975 zijn de kozijnen vernieuwd en enige aanbouwen onder wolfsdaken aangebracht.
Monument naam
Plaats monument Duizel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 14586
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Buiten de bebouwde kom
XY coordinaat 148899 / 376525
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar 19e eeuw
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”,”Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”]
Waardering Onbekend