Kerkstraat 21, 5521 JK Eersel

Title Kerkstraat 21, 5521 JK Eersel
Content Historie en ligging:

Omstreeks 1926-1928 gebouwd woonhuis, dat samen met het aangrenzende bedrijfsgedeelte (thans woonhuis Kerkstraat 19a) een boerderij vormde. Het woonhuis heeft aan de achterzijde een moderne éénlaags uitbouw die niet voor bescherming in aanmerking komt.

Het pand bevindt zich in de kern van Eersel, en staat dicht op de straat aan de zuidzijde van de Kerkstraat. De Kerkstraat was vóór de Tweede Wereldoorlog een in het veld gelegen verbindingsweg tussen de Markt en de kerk. Het erf is aan de achterzijde gehalveerd en bovendien opgesplitst tussen onderhavig woonhuis en het voormalige bedrijfsgedeelte. Het erf is ingericht als siertuin. Het bijgebouw komt niet voor bescherming in aanmerking.

 

Plattegrond en opbouw:

Woonhuis van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels met trasraam zijn in kruisverband (voorgevel en rechter zijgevel) en in halfsteensverband gemetseld (linker zijgevel en achtergevel) en worden afgesloten door een bloktandlijst. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door blinde segmentbogen met siermetselwerk in de boogvelden. Het zadeldak heeft de noklijn evenwijdig aan de straat, is belegd met ruitvormige leien en watert af via bakgoten (aan de voorzijde op klossen). Op de nokuiteinden zijn schoorstenen geplaatst.

 

Voorgevel:

Deze regelmatig ingedeelde gevel heeft een venster aan weerszijden van een enigszins verdiept gelegen ingang. De voordeur en de vensterluiken waren ten tijde van het veldwerk tijdelijk verwijderd. De vensters bevatten T-schuiframen. De oorspronkelijke drieruits indeling van de bovenlichten is vervangen door glas-in-lood. De lekdorpels zijn uitgevoerd in kunststeen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich vier smeedijzeren sierankers.

 

Linker zijgevel:

In het trasraam bevindt zich een kozijn met vellingen waarin een kelderraam en diefijzers. Het opkamer-venster hierboven bevat een T-schuifraam en driedelig bovenlicht. Aan de straatzijde bevindt zich een halfvenster met luik. De verdieping telt twee T-schuiframen met driedelige bovenlichten.

 

Rechter zijgevel:

De eerste bouwlaag heeft aan de straatzijde een halfvenster (het luik is tijdelijk verwijderd). Achter dit venster sluit het voormalige bedrijfsgedeelte aan. De zolderverdieping telt twee T-schuiframen met driedelige bovenlichten.

 

Achtergevel:

Deze gevel gaat grotendeels schuil achter een moderne uitbouw die buiten de bescherming valt. Onder de dakgoot is de bloktandlijst nog zichtbaar.

 

Interieur:

De ruimtelijke indeling van het woonhuis is intact: aan de voorzijde een centrale gang met rechts een slaapkamer en links een woonkamer; aan de achterzijde een woonkeuken en een kelder/opkamer. Vanuit de keuken was het aangrenzende bedrijfsgedeelte bereikbaar. In het interieur zijn de oorspronkelijke paneeldeuren bewaard gebleven. De hoekschouw in de keuken wordt geflankeerd door een muur- en spekkast.

 

Foto Winfried Thijssen (2005)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 150170 / 374186
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1926-1928
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als voorbeeld in in- en exterieur van een dorpswoning uit ca. 1926-1928, waarvan de hoofdvorm, de detaillering en de gevel- en interieurindeling goed bewaard zijn gebleven (uitgezonderd de moderne éénlaags uitbouw aan de achterzijde!)

Het object heeft enige cultuurhistorische herinneringswaarde

–       als voormalige bedrijfswoning die samen met het flankerende voormalige bedrijfsgebouw een boerderij vormde (opmerkelijke rangschikking van de gebouwonderdelen). Het verkleinde erf, de gemoderniseerde erfaanleg en de gewijzigde hoofdvorm van het voormalige bedrijfsgedeelte doen afbreuk aan de waarde van dit complex.