Kerkstraat bij 42, 5521 JL

Title Kerkstraat bij 42, 5521 JL
Content Historie, ligging en beschrijving:
Afgeplatte hardstenen steen op cirkelvormig grondplan. De steen bevindt zich in de kern van Eersel en is gesitueerd aan de noordzijde van de Kerkstraat bij nummer 42 en tegenover het rooms-katholieke parochiecentrum. De steen maakt onderdeel uit van de hardstenen eigen stoep van Kerkstraat 42 en steekt hier ca. 7 centimeter bovenuit. De diameter van de steen bedraagt ca. 48 centimeter. Staande op “den afroepkaai” werd – na afloop van de Mis – het gemeentenieuws afgeroepen.
N.B.Nalatenschap van de heer Van der Aalst nazoeken op gegevens over deze steen.

Omroepsteen
Foto Winfried Thijssen (2012)
Monument naam Afroepkaai
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.24.9.001
Monument categorie Losse objecten, ed.
Oorspronkelijke functie Omroepsteen
Huidige functie Geen
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 150339 / 374268
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel F/4922
Oorspronkelijk bouwjaar
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen
Waardering Deze hardstenen “afroepkaai” heeft cultuurhistorische zeldzaamheidswaarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-culturele ontwikkeling, in casu de nieuwsvoorziening (trefpunt voor de verspreiding van gemeentelijk nieuws).