Markt 18, 5521 AL Eersel

Titel Markt 18, 5521 AL Eersel
Content Eenlaags woonhuis met witgepleisterde lijstgevel uit de 18e en 19e eeuw (empiretijd). Balkdragende muren en fraai geproportioneerde zesdelige vensters. Zadeldak met Oudhollandse pannen. Stoep met smeedijzeren krullen als hekwerk. Levensboom in bovenlicht.

Het best bewaarde huis van het dorp, Markt 18, is met zorg gerestaureerd. „Het is een typisch huis uit de empiretijd, met balkdragende muren en fraai geproportioneerde zesdelige vensters. De voordeur vertoont de in die tijd gebruikelijke versiering. Boven een verticaal staande ruit in rechthoek, met in het midden een koperen knop daaronder een liggende ruit, eveneens in een rechthoek passend.‟

 

Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 14577
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149529 / 374541
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar 18e en 19e eeuw
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”,”Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”]
Waardering Onbekend